Unitatea de primire urgențe specializate a Serviciului chirurgical-somatic

Victor Prilipco
șeful Secţiei,
medic internist, categorie superioară

Amplasarea

Blocul «E», etajul 1

Specificul secţiei

Triere și asistenţă medicală urgentă pacienților cu patologie chirurgical-somatică, cât și pacientelor de profil ginecologic-septic.

Informaţii despre secţie

Secția dispune de un salon de triere pentru femei și altul pentru bărbați. Asigurarea cu apă rece şi caldă este non/stop.

Avantajele secţiei

Personalul medical este înalt calificat, tot aici se află permanent medicul chirurg, internist, ginecolog cât și medicul anesteziolog – reanimatolog la necesitate, surori medicale și infirmiere. Este respectat dreptul pacientului la informare, la luarea deciziilor privitor la diverse manevre, investigaţii sau tratamentul propus.

Performanţele secţiei

Secţia este dotată cu toate trusele necesare pentru acordarea primului ajutor medical în situații de urgență majoră. Exista posibilitatea de a preleva materiale biologice pentru examinare paraclinică (sânge, urină, frotiu), pe loc se efectuează ECG pacienților ce necesită investigația dată. La necesitate pacienții pot beneficia de serviciul cabinetului USG-fic, pentru stabilirea diagnosticului.