Consiliul Calității — Structura

Structura Consiliului Calităţii:

 • Consiliul este constituit din 25 membri permanenți, care dețin funcții-cheie în activitatea instituției, cum sunt: a) furnizarea de servicii (management); b) medicina clinică; c) practica  paraclinică,  asistent medical,  epidemiolog, statistician, alți specialiști.
 • Activitatea Consiliului Calităţii este condusă de preşedinte, desemnat în modul stabilit şi este asistat de personal, numărul şi competenţele căruia se stabilesc prin decizia directorului spitalului.
 • Membrii Consiliului sunt selectați de către reprezentanții subdiviziunilor spitalului și aprobați prin ordinul directorului ре o perioadă, nu mai puțin de trei ani.
 • Consiliul poate să implice personal suplimentar prin constituirea echipelor tematice pentru a activa la anumite aspecte de îmbunătățire a calității asistenței medicale și domenii problematice.
 • Consiliul are dreptul să invite reprezentanți ai societății civile pentru participare la identificarea problemelor, stabilirea domeniilor cu deficiențe, a opțiunilor de îmbunătățire și evaluare a schimbărilor.

Pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul Consiliului Calităţii au fost instituite  structuri sub formă de comitete cu o activitate concretă pe principalele direcţii, considerate importante la moment, pentru ameliorarea continuă a calităţii serviciilor medicale prestate în cadrul tuturor subdiviziunilor spitalului (fig. nr. 1):

 1. Comitetul Formularul Farmaco-Terapeutic, farmacovigilenţa şi evidenţa medicamentelor
 2. Comitetul Elaborarea şi controlul implemenării protocoalelor clinice instituţionale
 3. Comitetul Controlul Satisfacţiei Pacienţilor și a personalului medical
 4. Comitetul Auditul Medical Intern
 5. Comitetul Supravegherea respectării regimului sanitaro-igienic şi antiepidemic
 6. Comitetul Auditul deceselor perinatale și infantile
 7. Comitetul de Bioetică
 8. Comitetul Formării profesionale continuă
 9. Comitetul Analiza proximităților de deces matern
 10. Comitetul DRG
 11. Comitetul Analiza cazurilor de infecții asociate activității medicale

În fiecare comitet activeză de la 5 până la 10 colaboratori, care  sunt numiți prin ordinul directorului spitalului, la propunerea Consiliului Calităţii.

Comitetele de profil instituite activează în baza Regulamentului propriu şi planului anual de lucru aprobat de către Consiliul Calităţii, unde sunt propuse spre examinare şi soluţionare cele mai importante probleme din domeniul respectiv.

Forma de activitate a Comitetelor constă în instruirea personalului angajat, evaluarea activităţii subdiviziunelor spitalului în măsura competenţilor stabilite, cu analiza ulterioară la şedinţele respective, unde se identifică procesele  şi se elaborează propuneri pentru ameliorarea situaţiei, care sunt înaintate administraţiei, precum  şi secţiilor evaluate.