Director al IMSP SCM «Gheorghe Paladi»

Iurie Crasiuc
Director

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Comunicabil, responsabil, punctual, creativ, aptitudini de a purta negocieri, aptitudini analitice, de planificare, manageriale, aptitudini de a lucra în echipă si de a crea echipa, de a elabora solutii, capacitate de insușire a metodelor noi de lucru, orientat spre rezultat.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

2007 – 2009: Școala de Management în Sănătate Publică;

Domeniu și calificarea: Master în managementul sănătății publice;

2000 – 2002: Studii postuniversitare Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova;

Domeniu și calificarea: Master în administrare publică;

1982 – 1983: Spitalul nr. 4 or. Chișinău, medic-rezident;

1976 – 1982: Institutul de Stat de Medicină, student;

1966 – 1976: Școala medie, elev.

COMPETENȚE ORGANIZATORICE ȘI TEHNICE

Spirit organizatoric și de echipă, cunoscut cu inovațiile tehnice.

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Noiembrie 2018 – prezent: IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1; Funcția: Director; Tipul activității: Organizarea, monitorizarea și evaluarea serviciilor medicale;

Apr. 2018 – noiem. 2018: Primăria mun. Chișinău; Funcția: Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor în cadrul Direcției coordonarea activității executivului; Tipul activității: Coordonarea activitățiii CMC ale Primăriei în problemele de sănătate și asistență socială;

2016 – aprilie 2018: „Euroclinic” SRL; Funcția: Medic-șef; Tipul activității: Prestarea serviciilor medicale;

2003 – 2015: Stația AMU «Centru” – Centru de Asistență Medicală Prespitalicească; Funcția: Director; Tipul activității: Managementul asistenței medicale de urgență;

Iunie 2003 – sept. 2003: Compania Națională de Asigurări în Medicină; Funcția: Șef Direcția elaborarea cadrului legislativ și normativ; Tipul activității: Asigurarea elaborării cadrului legislativ și normativ în domeniu;

1999 – 2003: Direcția Sănătate județul Ungheni; Funcția: Director; Tipul activității: Managementul serviciilor medicale la nivel județean;

1990 – 1999:  Spitalul Raional Ungheni; Funcția: Medic-șef adjunct; Tipul activității: Coordonarea activității curative în SR Ungheni;

1983 – 1990: Spitalul de Circumscripție Cetireni Ungheni; Funcția: Medic terapeut, medic-șef, șef de terapie policlinica Ungheni.

HOBBY

  • Muzica;
  • Sport.

LIMBI VORBITE

  • Romănă: natală;
  • Rusă: bine;
  • Engleză: nivel mediu.

AUDIENȚĂ

  • MARȚI: 15:00 — 17:00
  • JOI: 15:00 — 17:00