Iurie Dondiuc — Director al IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1

Iurie Dondiuc

Director
IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1,
d.ș.m., conf. universitar

CURRICULUM VITAE

Data și locul nașterii: 18 aprilie 1961, s. Colicăuţi, r-ul Briceni.

Cetățenia: Republica Moldova.

STUDII

2005 – 2009 Universitatea de Studii Europene din Moldova, facultatea de drept, licenţiat în drept;
1986 – 1989 Doctorantura: obstetrică şi ginecologie, Institutul de Stat de Medicină din Chişinău;
1984 – 1986 Secundariat clinic: obstetrică şi ginecologie, Institutul de Stat de Medicină din Chişinău;
1978 – 1984 Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, facultatea medicină generală;
1968 – 1978 Şcoala medie nr.1, or. Briceni.

TEZA DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE

Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale în Institutul de Cercetări Științifice în Pediatrie, Obstetrică şi Ginecologie cu tema: „Влияние операции кесарева сечения на механизмы адаптации матери и плода в условиях родового стресса”  – or. Kiev, 1990.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

2016 – prezent Președintele Asociației de Colposcopie și Patologie Cervicală;
2015 – prezent Director IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1;
2014 – prezent Preşedintele comisiei de specialitate în obstetrică-ginecologie al Ministerului Sănătății Republicii Moldova, prin cumul;
2014 – prezent Vice-președintele comisiei de atestare a medicilor obstetricieni-ginecologi a Ministerului Sănătății Republicii Moldova;
2010 – 2013 Specialist principal în obstetrică-ginecologie al Ministerului Sănătăţii Republicii Moldova, prin cumul;
2009 – prezent Şef Clinică Obstetrică-Ginecologie în cadrul Spitalului Clinic Municipal nr.1, a Catedrei Obstetrică și Ginecologie nr.2 a USMF „Nicolae Testemiţanu”, prin cumul;
1999 – 2015 Vice-director al Spitalului Clinic Municipal nr.1, municipiul Chişinău, Director al Centrului Perinatologic Municipal Chişinău;
1994 – 1999 Medic-şef adjunct, IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1, municipiul Chișinău;
1989 – 1994 Asistent, catedra de obstetrică şi ginecologie, Institutul de Stat de Medicină din Chişinău;
1984 – 1986 Vice-preşedinte al comitetului sindical studenţesc, Institutul de Stat de Medicină din Chişinău;
1983 – 1984 Contabil superior, comitetul sindical studenţesc, Institutul de Stat de Medicină, Chişinău;
1982 – 1983 Asistent medical, secţia pulmonologie, Spitalul Clinic Municipal nr.2, Chişinău.

STAGIERI ȘI PERFECȚIONĂRI PROFESIONALE

1998 – „Obstetrică clinică şi ocrotirea antenatală a fătului”, USMF „N. Testemiţanu”;
1999 – Project Management Training. Şcoala Managementului în Sănătate, Bratislava, Slovenia;
2000 – „Probleme actuale ale Sănătăţii publice şi Managementul”, USMF „Nicolae Testemiţanu”;
2001 – Organization of hospital and clinical work at the Paediatric Neurological clinic, Astrid Lidgrens Children’s  Hospital, Karolinska Hospital in Stockholm, Suedia;
2001 – Workshop „Performance assessement of hospital services network” – Ministry of Health of the Republic of Moldova and Health Services Organization and Management Programme of the WHO Regional Office for Europe. Orhei, RM;
2001 – Seminarul instructiv pentru pregătirea formatorilor naționali: „Îngrijirea antenatală. Ocrotirea maternităţii în familie. Parteneriat la naștere. Partograma OMS. Programul UNICEF în RM, Ministerul Sănătății al RM. Chișinău, RM;
2002 – Training programme in Health Strategy Management arranged by Swedish Health Care AB/ Lund University, Sweden;
2002 – Workshop: „TQM applied to Maternal and Perinatal Health Care Surveillance System in Moldova”. WHO, Centers for Disease Control and Prevention, Division of Reproductive Health;
2002 – International Manual Vacuum Aspiration technique Training. NATIONAL Abortion Federation. Chișinău, RM;
2003 – Prevention of the mother-to-child transmission of HIV training for policy makers. The American International Health Alliance Inc., Odessa Oblast Clincal Hospital. Odessa, Ukraine;
2003 – Cursul de instruire „Suportul psiho-social în sarcină, naştere şi perioada de lăuzie”, UNICEF, MS RM;
2003 – Seminarul de Instruire „Aspecte în organizarea și asigurarea asistenței medicale persoanelor care supraviețuiesc cu HIV/ SIDA”. Ministerul Sănătății al RM, Proiectul Anti TBC/ SIDA în RM;
2004 – Regional workshop on „Beyond the Numbers” in the framework of Making Pregnancy Safer. WHO, Regional Office for Europe, Making Pregnancy safer Initiative. Issyk-Kul, Kyrgyzstan;
2004 – Cursul de instruire „Dincolo de cifre. Maternitate fără risc”. OMS, Biroul regional pentru Europ. Chișinău, RM;
2004 – Cursul „Instruirea de evaluare şi planificare a iniţiativei gravidităţii fără risc”, OMS,  Biroul regional pentru Europa. Chișinău, RM;
2005 – Cursul de instruire Infecția HIV/ SIDA cu transmitere materno-fetală. UNICEF, Ministerul Sănătății al RM. Chișinău, RM;
2005 – Cursul de instruire „Dincolo de cifre. Analiza cazurilor de proximitate de deces”, Ministerul OMS, Biroul regional pentru Europa;
2005 – Seminarul Național „Dincolo de cifre. Analiza morbidităţii şi mortalităţii materne şi perinatale”. OMS, Biroul regional pentru Europa, UNICEF Moldova, Ministerul Sănătății al RM. Chișinău, RM;
2005 – Seminarul „Asistența intranatală”. Ministerul Sănătății și Protecției Sociale al RM, IMSP ICȘDOSM și C. Orhei, RM;
2006 – Cursul de instruire „Dincolo de cifre”. Ministerul Sănătății al RM, OMS, Biroul regional pentru Europa. Chișinău, RM;
2006 – Cursul de instruire „Progrese în terapia intensivă neonatală şi pediatrică”. Programul Internaţional polonezo-elveţian „Mama — Copilul”;
2006 – Seminarul „Auditul deceselor perinatale” – Ministerul Sănătății și Protecției Sociale al RM, Reprezentanța UNICEF în RM, IMSP Institutul de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului. Chișinău, RM;
2006 – Seminarul „Îngrijiri esențiale în perinatologie” – OMS Biroul Regional pentru Europa, Ministerul Sănătății și Protecției Sociale al RM. Chișinău, RM;
2007 – Atelierul de monitorizare și suport tutorial „Îngrijiri esențiale în perinatologie” – OMS Biroul Regional pentru Europa, Ministerul Sănătății al RM. Chișinău, RM;
2007 – Curs de instruire în reanimarea nou-născuților.  Ministerul Sănătății al RM, IMSP IMC;
2008 – Absolvent al 2008 Open World Program, Centrul de Liderism „Lumea Deschisă”, SUA;
2008 – Atelierul de lucru: „Testarea Modulelor de îngrijire calitativă în avortul în siguranță”. Ministerul Sănătății al RM, Catedra Obstetrică-Ginecologie a USMF „N. Testemițanu”, Centrul Național de Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală, Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive. Chișinău, RM;
2008 – Training course „Mechanisms and instruments for health care quality insurance on basis of clinical protocols”, approved by the Ministry of Health of the Republic of Moldova, in cooperation with Moldova Governance Threshold Country Program. Chișinău, RM;
2008 – Sesiunea de instruire „Implementarea sistemulului de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale în instituțiile medico-sanitare din Republica Moldova”, în cadrul Proiectului USAID „Prevenirea HIV/SIDA și Hepatitelor B și C”. Chișinău, RM;
2008 – Cursul „Parteneriat la naștere și suportul psiho-emoțional acordat femeilor în sarcină, naștere și perioada post-natală” în cadrul programului de instruire realizat de Ministerul Sănătății și UNFPA pentru medicii obstetricieni-ginecologi și moașe. Chișinău, RM;
2009 – Educational program on health quality assurance – approved by the Ministry of Health of the Republic of Moldova, in cooperation with the Federal Ministry of Health of Germany. Berlin, Germany;
2009 – Seminarul: Avortul în trimestrul doi. Gynuity Health Projects, Catedra Obstetrică-Ginecologie a USMF „N. Testemițanu”, Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive  (CIDSR). Chișinău, RM;
2009 – Training in Obstetrical Cardiotography at Maternity of the University Hospital of Basel, Swiss Tropical Institute, Swiss Centre for International Health;
2009 – Training course „Nosocomial Infections surveillance and control”. Ministerul Sănătății al RM, USAID, Moldova Governance Threshold Country Program, Millennium Challenge Corporation. Chișinău, RM;
2010 – Curs de instruire „Managementul Calităţii ”– Agenţia Elveţiană de  Dezvoltare şi Cooperare, Ministerul Sănătății al RM, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. Chișinău, RM;
2010 – Curs de Instruire „Calitatea în sănătatea perinatală”. Ministerul Sănătăţii al RM, Swiss Tropical and Public Health Institute;
2010 – Seminarul de instruire „Actualități în obstetrică și ginecologie”, organizat în cadrul proiectului „Migrant´s capacities for the Moldovan Health System Development”. USMF „N. Testemițanu”, Chișinău, RM;
2010 – Training Course on Continuous Quality Improvement in Quality Management – Swiss Tropical and Public Health Institute and CRED Foundation. Tîrgu-Mureş, Romania;
2010 – Seminarul „Specialist în sistemul calităţii”, cu  standardul SR EN ISO 9001 : 2008. BFK Management Consulting, Timişoara, Romania;
2010 – Study visit, Italo-Moldavian Collaboration. Management of Health Services: Ministry of Health and National Institute of Health;
2011 – Seminar on HIV/AIDS Research Ethics: Principles Underlying Ethics in Research with Humans: Special Considerations in HIV/AIDS Research Principles and Practical Aspects of Informed Consent. Warsaw, Poland;
2011 – Seminarul științifico-practic „Implementarea locală a ghidurilor/ protocoalelor naționale” – Asociația de Medicină Perinatală din Republica Moldova. Chișinău, RM;
2012 – Curs avansat de instruire în Managementul Calităţii, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, Ministerul Sănătății al RM, Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate;
2012 – Curs de instruire: „Aspecte generale ale infecției cu HIV”, organizat de către Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate în cadrul proiectului „Reducerea impactului infecției cu HIV în Republica Moldova”;
2012 – Seminarul „Auditor intern pentru sistemul de management al calității”, cu cerințele SR EN ISO 9001:2008 și standardul SR EN ISO 19011:2003. BFK Management Consulting, Timișoara, Romania;
2012 – Atelierul destinat managerilor în sănătate „Oportunităţi în ameliorarea sănătăţii mamei şi copilului în mediul rural” – Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare. Chișinău, RM;
2013 – Seminarul instructiv-practic „Activități în benchmarking – cele mai bune practici în asistența mamei și nou-născutului” – Asociația de Medicină Perinatală din Republica Moldova. Chișinău, RM;
2014 – Seminarul instructiv-practic „Managementul instituţional al calităţii. Îmbunătăţirea proceselor”, Asociaţia de Medicină Perinatală din Republica Moldova;
2014 – Training on „Gynecology”, at Ankara Women`s Health Training and Research Hospital;
2015 – Tissue Banking Face to Face Training, in the Twinning Project „Strengthening the Transplant Agency of the Republic of Moldova and support in legal approximation in the area of quality and safety of substances of human origin”;
2016 – Atelierul: Auditul și revizuirea cazurilor de mortinatalitate și a deceselor neonatale, organizat de Ministerul Sănătății și Biroul OMS din Republica Moldova;
2017 – Cursul de instruire OMS „Managementul programelor în domeniul sănătății mamei și a copilului”.

DOMENIILE DE ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ

Sănătatea reproductivă, mortalitatea maternă, proximitatea de deces matern, operația cezariană, managementul calității în asistența medicală perinatală, îngrijirea perinatală, infecțiile cu transmitere sexuală, resursele umane în sănătate, auditul medical, demografia.

PARTICIPĂRI LA FORURI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE ȘI NAȚIONALE

1999 – the 4-th International Healthcare Conference, Trnava University – The Scranton-Slovakia Health Management Education Partnership. Tranava, Slovakia;
2000 – First Congress of the Federation of National European Menopause Societies. Prague, Czech Republic;
2003 – Congresul Național de Obstetrică-Ginecologie – Societatea Română de Obstetrică-Ginecologie. București, România;
2004 – Seminarul Republican cu participare internațională: „Aspecte contemporane în diagnosticul, profilaxia și tratamentul maladiilor iod-deficitare și tireopatiilor” – Ministerul Sănătății al RM, IMSP ICȘDOSMșiC. Chișinău, RM;
2004 – Congresul Național de Obstetrică-Ginecologie, Pediatrie și Neonatologie – Asociația Obstetrică-Ginecologie, Asociația Pediatrie, Asociația Perinatologie. Chișinău, RM;
2005 – Conferința științifică „Infecțiile intracelulare și sănătatea reproductivă feminină în secolul XXI” – Asociația Medicilor Obstetricieni-Ginecologi din RM. Chișinău, RM;
2005 – Conferința științifică anuală a IMSP ICȘDOSMșiC. Chișinău, RM;
2006 – The X-th International Scientific and Education Symposium: „Progress in Neonatal and Pediatric Intensive Care” – The Commission PMU of Polish-Swiss Program „Mother and Child”. Katowice, Poland;
2006 – Conferința Internațională Moldo-Italiană „Noutăți în Nutriția Total Parentală” – IMSP Centrul de Chirurgie a Inimii RM, Clinuca de Chirurgie Cardiovasculară din Bergamo, Italia. Chișinău, RM;
2007 – Al III-lea Congres Naţional de Ginecologie Endocrinologică, cu participare internaţională. Braşov, Romania;
2007 – Simpozionul „Steroizii sexuali naturali – impact terapeutic” – Asociația Medicilor Obstetricieni și Ginecologi din RM. Chișinău, RM;
2008 – Conferința „Tactica curativă a bolii fibrochistice” – Asociația Medicilor Obstetricieni și Ginecologi din RM. Chișinău, RM;
2009 – Al IV-lea Congres al Societății  Române de Ginecologie Endocrinologică. Sinaia, Romania;
2010 – Al 5-lea Congres de Obstetrică şi Ginecologie, cu participare internaţională: Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie. Chişinău, RM;
2010 – Conferința Internațională cu participare internațională: „Calitatea în Sănătatea Perinatală” – Ministerul Sănătății al RM, Swiss Tropical and Public Institute. Chișinău, RM;
2010 – Seminarul cu tema: „Infecțiile TORCH în obstetrică și ginecologie. Profilaxia și conduita infecțiilor neonatale” – Reprezentanța Companiei SEP Nestle SA în RM, Catedra de Obstetrică, Ginecologie și Neonatologie USMF „N. Testemițanu”. Chișinău, RM;
2011 – The 14-th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility. Paris, France;
2011 – The 4-th Congress of the South-East European Society of Perinatal Medicine. Bucharest, România;
2011 – Speaker la Conferința a IV-a de Medicină Perinatală cu participare internațională. Ministerul Sănătății al RM, Asociația de Medicină Perinatală, Asociația Medicilor Obstetricieni-Ginecologi, Asociația Moașelor. Chișinău, RM;
2011 – Conferința Științifico-Practică „Obstetrica secolului 21 – realizări, dezamăgiri, speranțe” – Ministerul Sănătății al RM, USMF „N. Testemițanu”. Chișinău, RM;
2011 – Conferinţa cu participare internațională „Zilele Neonatologiei Moldave: Managementul calităţii în secţiile de obstetrică şi neonatologie”, Slănic Moldova, România;
2012 – The 15-th World Congress of Gynecological Endocrinology. Firenze, Italy;
2012 – Conferința a V-a „Zilele Neonatologiei Moldave” – Ministerul Sănătății al RM, Asociația de Medicină Perinatală din RM. Vadul-lui-Vodă, RM;
2012 – Conferința „Actualități în perinatologie” în cadrul Expoziției „MoldMedizin & MoldDent” – Asociația de Medicină Perinatală din RM. Chișinău, RM;
2013 – The 18-th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI). Vienna, Austria;
2013 – 11-th World Congress of Perinatal Medicine. Moscow, Russia;
2013 – Nestle Nutrition Conferință „Aspecte moderne în conduita gravidei” – Ministerul Sănătății al RM, USMF „N. Testemițanu”, Catedra Obstetrică și Ginecologie, Facultatea Educație Continuă a Medicilor și Farmaciștilor, Reprezentanța companiei SEP Nestle SA în Moldova. Chișinău, RM;
2013 – Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Managementul cuplului steril” – Ministerul Sănătății al RM, Societatea de Obstetrică și Ginecologie din RM. Chișinău, RM;
2013 – Conferința cu participare internațională organizată de către Ministerul Sănătății și Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui din Republica Moldova, în parteneriat cu OMS: „Actualități în asistența hemotransfuzională”. Chișinău, RM;
2013 – 11-th World Congress of Perinatal Medicine. Moscow, Russia;
2013 – The 4-th Pan-Hellenic Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Thessaloniki, Greece;
2013 – The 5-th South East European Congress of Perinatal Medicine. Thessaloniki, Greece;
2014 – I-a Conferință Națională în Sănătatea Adolescenților. – Ministerul Sănătății al RM, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Fondul ONU pentru Populație. Chișinău, RM;
2014 – Conferința Internațională Științifico-practică „Aspecte moderne în obstetrică și ginecologie” – Ministerul Sănătății al RM, Spitalul Internațional Medpark. Chișinău, RM;
2014 – Contribuţie specială în desfăşurarea celui de-al 2-lea Congres al Societăţii Române de Ultrasonografie în Obstetrică şi  Ginecologie – Societatea Obstetrică și Ginecologie din România. Iaşi, România;
2014 – Speaker invitat de onoare, Contribuţie specială în desfăşurarea celei de a 12-a Ediţii a Conferinţei Naţionale Zilele Medicale „Vasile Dobrovici”, şi Zilelor Franco-Române în Medicina Materno-Fetală – Societatea Obstetrică și Ginecologie din România. Iaşi, România;
2014 – XV Всеросийский научно-образовательный форум «Мать и Дитя». Москва, Россия;
2014 – The 13-th Congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health, Lisbon, Portugal;
2015 – Conferința științifico-practică „Patologia ficatului în practica obstetrician-ginecologului”. Chișinău, RM;
2015 – Conferința cu genericul: „Impactul biocenozei vaginale în timpul sarcinii” – Ministerul Sănătății al RM, Societatea de Obstetrică și Ginecologie. Chișinău, RM;
2015 – 12-th World congress of Perinatal Medicine. Madrid, Spain;
2016 – Participare în Proiectul Academia Reproducerii. Ministerul Sănătății al RM, USMF „N. Testemițanu”, Asociația de Medicină Reproductivă. Chișinău, RM;
2016 – Conferința Internațională Zilele Neonatologiei Moldave, ediția a IX-a cu tematica: „Asfixia nou-născutului” și „Infecția nosocomială la nou-născut”. Chișinău, RM;
2016 – Conferința științifico-practică cu participare internațională: „Sănătatea reproductivă a femeii – sarcina de bază a obstetrician-ginecologului”. Chișinău, RM;
2016 – Conferința națională organizată de Ministerul Sănătății și Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui: „Managementul asistenței hemotransuzionale – realizări și abordări contemporane”. Chișinău, RM;
2016 – Conferința Națională privind Fortificarea Serviciilor de Colposcopie în Republica Moldova, cu participarea experților internaționali. Chișinău, RM;
2016 – Conferința Științifică anuală a Institutului Mamei și Copilului, consacrată realizărilor științifice efectuate de colaboratorii IMSP IM și C. Chișinău, RM;
2017 – Al XI-lea Congres Internațional în Medicina Reproductivă, Rusia, Moscova;
2017 – XVIII Всеросийский научно-образовательный форум «Мать и Дитя — 2017». Москва, Россия;
2017 – 1-st Eastern European Summit of Obstetrics and Gynecologists. Moscow, Russia;
2017 – Simpozionul „Organizarea, funcționarea și triajul pacienților în Unitățile de Primiri Urgențe”. Ministerul Sănătății al RM, Agenția Elvețiană pentr Dezvoltare și Cooperare, Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate. Chișinău, RM;
2017 – Scientific and practical conference „Topical problems in gynecology: modern approaches to diagnosis and treatment of disease complications”.

MENȚIUNI

  • Scrisoare de mulțumire, Primăria municipiului Chișinău (2002);
  • Diplomă de Excelență. Asociația de Medicină Perinatală din Republica Moldova (2011);
  • Diplomă de Onoare pentru activitatea desfășurată în cadrul sistemului municipal de sănătate, pentru merite deosebite, competență și profesionalism, cu ocazia Zilei Lucrătorului Medical. Primăria municipiului Chișinău, 2016;
  • Diplomă de Excelență, or. Seini, jud. Maramureș, România (2016);
  • Diplomă de gradul II acordată de Guvernului Republicii Moldova, pentru activitate și rezultate în domeniul ocrotirii sănătății (2016);
  • Diplomă de Onoare pentru rezultate performante în activitate, cu prilejul Zilei Lucrătorului Medical. Primăria municipiului Chișinău, 2017.

PUBLICAȚII

120 publicații, inclusiv o monografie cu genericul: „Sănătatea maternă în Republica Moldova: provocări și perspective” – Chișinău, 2017.

LIMBI POSEDATE

Româna, Rusa, Engleza – nivel conversaţional; Franceza cu dicţionar.