Posturi vacante: (+373 22) 809-593

Medic Dietetician - 0,5 funcție vacantă

Cerințe postului:

Studii superioare în domeniu.

Experiența de munca minim 2 ani.

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Medic Logoped - 1 funcție vacantă

Cerințe postului:

Studii superioare în domeniu.

Experiența de munca minim 2 ani.

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Medic anestezist-reanimatolog – 2 funcţii vacante

Regim de lucru: 7 ore/zi sau schimburi

Cerințele postului:

• Studii superioare în domeniul medicinii generale;
• Studii postuniversitare la specialitatea solicitată;
• Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
• Cunoaşterea limbilor — de stat;
• Abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient.

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Secţia resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

• cererea de înscriere la concurs adresată Directorului general;
• curriculum vitae;
• copia actului de identitate;
• diplomele si copiile de studii , care atesta efectuarea unor specializari;
• carnet de munca;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;
• 3 fotografii 3×4.

* Absolvenții USMF ”N. Testemițanu”, în primii trei ani după finisarea studiilor postuniversitare de specialitate, pot fi angajați doar în baza repartizării Ministerului Sănătății (ordinul nr.129 din 19.11.2008)

* Pentru postul de Medic Laborant, se permite si cu studii universitare a facultății Biologie.

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Medic anatomopatolog – 1 funcţii vacante

Regim de lucru: 7 ore pe zi

Cerințele postului:

• Studii superioare în domeniul medicinii generale;
• Studii postuniversitare la specialitatea solicitată;
• Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
• Cunoaşterea limbilor — de stat;
• Abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient.

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Secţia resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

• cererea de înscriere la concurs adresată Directorului general;
• curriculum vitae;
• copia actului de identitate;
• diplomele si copiile de studii , care atesta efectuarea unor specializari;
• carnet de munca;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;
• 3 fotografii 3×4.

* Absolvenții USMF ”N. Testemițanu”, în primii trei ani după finisarea studiilor postuniversitare de specialitate, pot fi angajați doar în baza repartizării Ministerului Sănătății (ordinul nr.129 din 19.11.2008)

* Pentru postul de Medic Laborant, se permite si cu studii universitare a facultății Biologie.

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Medic neonatolog – 2 funcţii vacante

Regim de lucru: 7 ore/zi sau schimburi

Cerințele postului:

• Studii superioare în domeniul medicinii generale;
• Studii postuniversitare la specialitatea solicitată;
• Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
• Cunoaşterea limbilor — de stat;
• Abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient.

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Secţia resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

• cererea de înscriere la concurs adresată Directorului general;
• curriculum vitae;
• copia actului de identitate;
• diplomele si copiile de studii , care atesta efectuarea unor specializari;
• carnet de munca;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;
• 3 fotografii 3×4.

* Absolvenții USMF ”N. Testemițanu”, în primii trei ani după finisarea studiilor postuniversitare de specialitate, pot fi angajați doar în baza repartizării Ministerului Sănătății (ordinul nr.129 din 19.11.2008)

* Pentru postul de Medic Laborant, se permite si cu studii universitare a facultății Biologie.

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Medic de laborator – 1 funcţie vacantă

Regim de lucru: 7 ore/zi sau schimburi

Cerințele postului:

• Studii superioare în domeniul medicinii generale;
• Studii postuniversitare la specialitatea solicitată;
• Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
• Cunoaşterea limbilor — de stat;
• Abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient.

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Secţia resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

• cererea de înscriere la concurs adresată Directorului general;
• curriculum vitae;
• copia actului de identitate;
• diplomele si copiile de studii , care atesta efectuarea unor specializari;
• carnet de munca;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;
• 3 fotografii 3×4.

* Absolvenții USMF ”N. Testemițanu”, în primii trei ani după finisarea studiilor postuniversitare de specialitate, pot fi angajați doar în baza repartizării Ministerului Sănătății (ordinul nr.129 din 19.11.2008)

* Pentru postul de Medic Laborant, se permite si cu studii universitare a facultății Biologie.

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Medic internist – 2 funcţii vacante

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Bioinginer - 1 funcție vacantă

Cerințe — studii superioare în domeniu

  • experiența în domeniu este un avantaj

 

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Arhivar - 1 funcție vacantă

Cerințe — studii medii speciale

  • experiența relevanta este un avantaj

 

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Asistente medicale – 10 funcţii vacante

Dintre care 15 a/m anesteziste, 20 a/m de copii şi 20 a/m profil general.

Regim de lucru: 7 ore/zi şi pe schimburi

Cerințele postului:

• Studii medii de specialitate;
• Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
• Cunoaşterea limbilor — de stat;
• Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing.
• Competenţe în administrarea tratamentelor prescrise de medic intravenos, intramuscular;
• Cunoştinţe privind modul de utilizare a medicamentelor şi potenţialele lor riscuri sau efecte adverse( asistentele medicale);
• Competenţă privind executarea analizelor specifice, receptia şi prelevarea corecta a probelor (laborantilor);
• Abilitati de utilizare a echipamentului şi aparaturii de laborator.

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Secţia resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

• cererea de înscriere la concurs adresată Directorului general;
• curriculum vitae;
• copia actului de identitate;
• copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializari;
• copie carnet de munca;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;
• 3 fotografii 3×4.

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Felceri–laboranți – 3 funcţii vacante

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Tehnicieni radiologi – 2 funcţii vacante

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Bucătar (bucătar șef) - 2 funcții vacante

Cerințe — studii medii de specialitate

  • experiența în domeniu este un avantaj

 

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Infirmiere – 4 funcţii vacante

CONTACTE: (+373 22) 809-593