Posturi vacante: (+373 22) 809-593

Medic anestezist-reanimatolog – 8 funcţii vacante

Regim de lucru: 7 ore/zi sau schimburi

Cerințele postului:

• Studii superioare în domeniul medicinii generale;
• Studii postuniversitare la specialitatea solicitată;
• Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
• Cunoaşterea limbilor — de stat;
• Abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient.

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Secţia resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

• cererea de înscriere la concurs adresată Directorului general;
• curriculum vitae;
• copia actului de identitate;
• diplomele si copiile de studii , care atesta efectuarea unor specializari;
• carnet de munca;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;
• 3 fotografii 3×4.

* Absolvenții USMF ”N. Testemițanu”, în primii trei ani după finisarea studiilor postuniversitare de specialitate, pot fi angajați doar în baza repartizării Ministerului Sănătății (ordinul nr.129 din 19.11.2008)

* Pentru postul de Medic Laborant, se permite si cu studii universitare a facultății Biologie.

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Asistente medicale – 5 funcţii vacante

Asistente medicale în cadrul Unitatea Primiri Urgențe a Centrului Perinatologic

Regim de lucru: pe ture

Cerințele postului:

• Studii medii de specialitate;
• Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
• Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
• Dorință de a lucra în echipă;
• Abilitati de utilizare a calculatorului.

CONTACTE: (+373 22) 809-593

 

Felceri–laboranți – 3 funcţii vacante

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Tehnicieni radiologi – 2 funcţii vacante

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Tehnician/ laborant CT (Tomografie computerizată)

Cerințele postului:

  • Studii medii finalizate
  • Experiența în domeniu constituie un avantaj

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Lăcătuș - 1 funcție vacantă

Cerințe:

Studii medii de specialitate

 

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Zugrav, zidar - cîte 1 funcție vacantă

Serviciul pe reparația clădirilor

 

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Lucrător bloc alimentar

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Bucătar (bucătar șef) - 2 funcții vacante

Cerințe — studii medii de specialitate

  • experiența în domeniu este un avantaj

 

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Infirmiere – 4 funcţii vacante

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Muncitor auxiliar

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Măturător

CONTACTE: (+373 22) 809-593