Posturi vacante: (+373 22) 809-593

Medic Logoped - 1 funcție vacantă

Cerințe postului:

Studii superioare în domeniu.

Experiența de munca minim 2 ani.

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Medic anestezist-reanimatolog – 2 funcţii vacante

Regim de lucru: 7 ore/zi sau schimburi

Cerințele postului:

• Studii superioare în domeniul medicinii generale;
• Studii postuniversitare la specialitatea solicitată;
• Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
• Cunoaşterea limbilor — de stat;
• Abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient.

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Secţia resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

• cererea de înscriere la concurs adresată Directorului general;
• curriculum vitae;
• copia actului de identitate;
• diplomele si copiile de studii , care atesta efectuarea unor specializari;
• carnet de munca;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;
• 3 fotografii 3×4.

* Absolvenții USMF ”N. Testemițanu”, în primii trei ani după finisarea studiilor postuniversitare de specialitate, pot fi angajați doar în baza repartizării Ministerului Sănătății (ordinul nr.129 din 19.11.2008)

* Pentru postul de Medic Laborant, se permite si cu studii universitare a facultății Biologie.

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Medic anatomopatolog – 1 funcţii vacante

Regim de lucru: 7 ore pe zi

Cerințele postului:

• Studii superioare în domeniul medicinii generale;
• Studii postuniversitare la specialitatea solicitată;
• Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
• Cunoaşterea limbilor — de stat;
• Abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient.

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Secţia resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

• cererea de înscriere la concurs adresată Directorului general;
• curriculum vitae;
• copia actului de identitate;
• diplomele si copiile de studii , care atesta efectuarea unor specializari;
• carnet de munca;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;
• 3 fotografii 3×4.

* Absolvenții USMF ”N. Testemițanu”, în primii trei ani după finisarea studiilor postuniversitare de specialitate, pot fi angajați doar în baza repartizării Ministerului Sănătății (ordinul nr.129 din 19.11.2008)

* Pentru postul de Medic Laborant, se permite si cu studii universitare a facultății Biologie.

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Medic internist – 2 funcţii vacante

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Instructor kinetoterapeut (maseur)– 1 funcţie vacantă

Instructor kinetoterapeut (maseur)

Cerințele postului:

• Studii superioare în domeniu;
• Experienţa de muncă în domeniu, specializările sunt binevenite

Se oferă pachet social deplin, angajarea conform legislației în vigoare.

CONTACTE: (+373 22) 809-593, 079004269

 

Asistent medical masaj– 1 funcţie vacantă

Asistent medical masaj (maseur)

Cerințele postului:

• Studii medii de specialitate;
• Experienţa de muncă în domeniu, specializările sunt binevenite

Se oferă pachet social deplin, angajarea conform legislației în vigoare.

CONTACTE: (+373 22) 809-593, 079004269

 

Bioinginer - 1 funcție vacantă

Cerințe — studii superioare în domeniu

  • experiența în domeniu este un avantaj

 

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Moașă – 2 funcţii vacante

Moașe în cadrul Unitatea de Primiri Urgențe a Centrului Perinatologic

Regim de lucru: pe ture

Cerințele postului:

• Studii medii de specialitate;
• Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
• Abilitati de utilizare a calculatorului.

 

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Asistente medicale – 2 funcţii vacante

Asistente medicale în cadrul Unitatea Primiri Urgențe a Centrului Perinatologic

Regim de lucru: pe ture

Cerințele postului:

• Studii medii de specialitate;
• Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
• Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
• Dorință de a lucra în echipă;
• Abilitati de utilizare a calculatorului.

CONTACTE: (+373 22) 809-593

 

Felceri–laboranți – 3 funcţii vacante

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Tehnicieni radiologi – 2 funcţii vacante

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Electrician - 1 funcție vacantă

Cerințe:

Studii medii de specialitate

 

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Lăcătuș - 1 funcție vacantă

Cerințe:

Studii medii de specialitate

 

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Zugrav, zidar - cîte 1 funcție vacantă

Serviciul pe reparația clădirilor

 

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Lucrător bloc alimentar

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Bucătar (bucătar șef) - 2 funcții vacante

Cerințe — studii medii de specialitate

  • experiența în domeniu este un avantaj

 

CONTACTE: (+373 22) 809-593

Infirmiere – 4 funcţii vacante

CONTACTE: (+373 22) 809-593