Consiliul Calității — Membrii

Componenţa nominală a membrilor Comitetelor Consiliului Calităţii:

1. Comitetul Formularul farmaco-terapeutic, farmacovigilenţa şi evidenţa medicamentelor

Preşedinte: Varvara Simionică, medic terapeut

Secretar: Gh. Găină, medic obstetrician-ginecolog

Membri:

 • N. Bacinschi, conferenţiar în cadrul Catedrei farmacologie şi  farmacologie clinică (consultant)
 • G. Şimon, medic obstetrician-ginecolog
 • Iu. Procopciuc, şeful Secţiei îngrijirea copiilor prematuri
 • E. Hadji, medic internist
 • L. Potacevschi, şeful Farmaciei
 • L. Grădinaru, asistenta medicală în cadrul Secției anesteziologie şi reanimare
 • L. Ceban, farmacist
 • T. Ceban, asistenta medicală superioară în cadrul Secţiei chirurgie septică
 • E. Garaba, asistentă medicală superioară în cadrul Secţiei terapie nr.1
 • L. Moldovanu, asistenta medicală superioară în cadrul Secţiei anesteziologie şi reanimare
 • G. Rusu, asistentă medicală în cadrul Secţiei îngrijirea copiilor prematuri

2. Comitetul Elaborarea şi controlul implementării protocoalelor clinice instituţionale

Preşedinte: Ion Arteni, vicedirector medical

Secretar: A. Budu, medic internist

Membri:

 • L. Simon, şeful Secţiei patologia nou-născuţilor
 • M. Pîrţu, medic chirurg
 • L. Carlova, medic internist
 • Gh. Carauş, medic anesteziolog-reanimatolog
 • T. Florică, medic anesteziolog-reanimatolog în cadrul Secţiei anesteziologie şi reanimare a Serviciul obstetrical-ginecologic
 • D. Darii, medic obstetrician-ginecolog
 • A. Siniţcaia, medic neonatolog în cadrul Secției obstetricală Nr.2

Consultanţi: colaboratorii Catedrelor USMF „N. Testemiţanu”: Semiologie, Medicina de Familie, Chirurgie generală, Obstetrică-Ginecologie


3. Comitetul Auditul medical intern

Preşedinte: Ion Arteni, vicedirector medical

Secretar: Iulia Gavriluţă, medic neonatolog

Membri:

 • A. Madan şeful Secţiei anesteziologie şi reanimare
 • V. Smolniţchi, şeful Secţiei terapie nr.1
 • C. Sîrbu, şeful Secţiei internare a Centrului Perinatologic
 • I. Sărăteanu, şeful Secţiei psihoneurologie
 • S. Rusnac, şeful Secţiei statistică şi informatică medicală
 • A. Stati, medic obstetrician-ginecolog
 • V. Guzun, medic chirurg
 • M. Babuci, medic obstetrician-ginecolog
 • L. Catavan, medic terapeut

4. Comitetul Analiza cazurilor de infecţii nosocomiale

Preşedinte: Oleg Potacevshi, şeful Secţiei obstetricală nr.1

Secretar: Olesea Rotaru, medic obstetrician-ginecolog

Membri:

 • S. Dodu, şeful Secţiei obstetricală nr.3
 • Iu. Punga, şeful Secţiei ginecologie septică
 • M. Cazacu, medic obstetrician-ginecolog
 • Iu. Ţugui, şeful Secţiei chirurgie aseptică
 • M. Sârbu, şeful Secţiei chirurgie septică
 • V. Andriuţă, medic epidemiolog, consultant-formator

Membri secundari: Şefii secţiilor, moaşele superioare/asistentele superioare şi medicii ordinatori (din secţiile implicate)


5. Comitetul Instruirea şi controlul întreţinerii, spălării şi prelucrării mâinilor

Preşedinte: Galina Maruşciac, şefa Blocului operator obstetrical-ginecologic

Membri:

 • I. Oprea, medic obstetrician-ginecolog
 • V. Culiuc, medic chirurg
 • L. Bodrug, medic obstetrician-ginecolog
 • G. Zavaţchi, asistenta superioară în cadrul Secţiei reanimare nou-născuţi nr.2
 • V. Busuioc, asistenta medicală superioară în cadrul Blocului operator obstetrical-ginecologic
 • V. Cauş, asistenta medicală superioară în cadrul Laboratorului bacteriologic

6. Comitetul Supravegherea combaterii pediculozei şi scabiei, profilaxia tifosului exantematic, BDA, toxiinfecţiilor alimentare şi holerei

Preşedinte: Vasile Andriuţa, medic epidemiolog

Membri:

 • L. Gheba, medic obstetrician-ginecolog
 • V. Prilipco, şeful Secţiei internare în cadrul Blocului chirurgical-somatic
 • A. Malinovschi, asistenta medicală superioară Secţia internare Serviciului chirurgical somatic E. Usataia, asistenta medicală superioară, Secţia internare a Centrului Perinatologic
 • V. Fratescu, asistenta medicală, Secţia internare a Centrului Perinatologic
 • E. Lupu, asistenta medicală, Secţia neurologie infantilă

7. Comitetul Supravegherea respectării regimului sanitaro-igienic şi antiepidemic

Preşedinte: Maria Ursachi, asistenta medicală principală

Secretar: Rodica Turchina, asistenta medicală superioară în cadrul Secţiei patologia gravidităţii nr.2

Membri:

 • A. Calancea, asistenta medicală superioară în cadrul Secţiei obstetricală nr.1
 • R. Ursu, moaşa superioară în cadrul Secţiei terapie nr. 3 pentru gravide
 • R. Vatavu, asistenta medicală superioară în cadrul Secţiei fizioterapie
 • O. Cernean, asistenta medicală superioară în cadrul Secţiei îngrijirea copiilor prematuri
 • E. Chitoroagă, moaşa superioară în cadrul Secţiei patologia gravidităţii nr.1
 • A. Ostrovan, asistenta medicală superioară în cadrul Secţiei psihoneurologie copii

8. Comitetul Supravegherea metodelor de combatere şi profilaxie a hepatitelor virale, HIV/SIDA şi maladiilor sexual transmisibile

Preşedinte: Natalia Prodan, şefa Secţiei ginecologie aseptică nr.2

Membri:

 • Z. Cazacu, medic obstetrician-ginecolog
 • L. Gurdiş, medic neonatolog
 • E. Briceag, şeful Laboratorului clinico-biochimic
 • T. Casian, medic neonatolog
 • V. Ghervas, asistenta medicală superioară în cadrul Secţiei ginecologie septică
 • L. Rimanscaia, asistenta medicală superioară în cadrul Secţiei obstetricală nr.3

9. Comitetul Analiza proximităţilor de deces matern

Preşedinte: Dumitru Şişcanu, şeful Secţiei consultative a Centrului perinatologic

Secretari: Lilia Spînu, medic obstetrician-ginecolog

Speranţa Nour,  medic obstetrician-ginecolog

Membri:

 • T. Roşcina, şeful Secţiei obstetricală nr.2
 • A. Leaşev, şeful Secţiei patologia sarcinii nr.4
 • L. Terleţchi, medic anesteziolog-reanimatolog
 • S. Achilina, moaşa superioară în cadrul Secţiei obstetricală nr.2

Membri secundari: Şefii secţiilor, moaşele superioare/asistentele superioare şi medicii ordinatori (secţiile implicate)


10. Comitetul de Bioetică

Preşedinte: Oxana Ţurcanu, medic neonatolog-reanimatolog

Secretar: 

Membri permanenţi:

 • A. Cerbadji, şeful Secţiei morfopatologie
 • L. Moraru, psiholog în cadrul Secţiei Consultative a Centrului Perinatologic
 • S. Dogolici, asistent social în cadrul Secţiei Consultative a Centrului Perinatologic

Consultanţi: colaboratorii Catedrelor USMF „N. Testemiţanu”: Semiologie, Medicina de Familie, Chirurgie generală, Obstetrică-Ginecologie


11. Comitetul Instruirea şi aprecierea nivelului profesional al personalului medical

Preşedinte: Ălina Bejan, vicedirector pe probleme obstetrical-ginecologice

Secretari: E. Lubadd, medic obstetrician-ginecolog

Membri-formatori: V. Andriuţă, medic epidemiolog, M. Ursachi, asistenta medicală principală, D. Bobuţac, şeful Cabinetului de transfuzie, A. Malinovschi, asistenta medicală superioară în cadrul Secţiei internare chirurgical-somatică, etc (conform planului de instruiri aprobat)


12. Comitetul Auditul deceselor perinatale şi infantile

Preşedinte: Viorica Golub, medic obstetrician-ginecolog

Secretari:  Angela Postu, medic obstetrician-ginecolog

Natalia Burgoci, medic obstetrician-ginecolog

Membri:

 • M. Uzun, medic obstetrician-ginecolog
 • L. Sărăteanu, şeful Secţiei patologia gravidităţii nr.2
 • V. Şaptefraţi, medic obstetrician-ginecolog
 • V. Levcă, şeful Secţiei reanimare nou-născuţilor nr.1

Membri secundari: Şefii secţiilor, moaşele superioare/asistentele superioare şi medicii ordinatori (secţiile implicate)


13. Comitetul Controlul satisfacţiei pacienţilor

Preşedinte: Valentina Vîzdoagă, medic obstetrician-ginecolog

Secretar: Lilia Ioncu, medic obstetrician-ginecolog

Membri:

 • A. Bragarenco, medic obstetrician-ginecolog
 • S. Obor, şeful Secţiei fizioterapie
 • E. Lupan, medic obstetrician-ginecolog
 • M. Railean, medic pediatru
 • D. Popescu, asistentă medicală şefă în cadrul Secţiei patologia nou-născuţilor
 • N. Postu, medic chirurg

14. Comitetul Formarea imaginii instituţiei

Preşedinte: Cristina Ipati, medic obstetrician-ginecolog

Secretar: E. Parpauț, medic obstetrician-ginecolog

Membri:

 • T. Petrova, medic obstetrician-ginecolog
 • A. Şcureac, medic chirurg
 • M. Frumuzachi, medic obstetrician-ginecolog
 • V. Gangureanu, medic rezident obstetrician-ginecolog
 • O. Șuparskaia, medic rezident obstetrician-ginecolog

Membri consultanţi: colaboratorii Catedrelor USMF „N. Testemiţanu” din cadrul IMSP SCM Nr.1: Semiologie, Medicina de Familie, Chirurgie generală şi Obstetrică-Ginecologie, şefii secţiilor din cadrul IMSP SCM Nr.1