Consiliul Calității — Membrii

Componenţa nominală a membrilor Comitetelor Consiliului Calităţii

 1. Comitetul Formularul Farmaco-Terapeutic, farmacovigilenţa şi evidenţa medicamentelor:

Preşedinte: Varvara Simionică, medic terapeut

Secretar: Gh. Găină, medic obstetrician ginecolog

Membri:

 • N. Bacinschi, conferenţiar catedra farmacologie şi  farmacologie clinică (consultant)
 • G. Şimon, medic obstetrician-ginecolog
 • Iu. Procopciuc, şef secţie îngrijirea copiilor prematuri
 • E. Hadji, medic internist
 • L. Potacevschi, şef Farmacie
 • L. Grădinaru, asistenta medicală, secţia anesteziologie şi reanimare
 • L. Ceban, farmacist
 • T. Ceban, asistenta medicală superioară, secţia chirurgie septică
 • E. Garaba, asistentă medicală superioară, secţia terapie nr. 1
 • L. Moldovanu, asistenta medicală superioară, secţia anesteziologie şi reanimare
 • G. Rusu, asistentă medicală, secţia îngrijirea copiilor prematuri

2. Comitetul Elaborarea şi controlul implementării protocoalelor clinice instituţionale:

Preşedinte: Ion Arteni, vicedirector medical

Secretar: A. Budu, medic internist

Membri:

 • L. Simon, şef secţie patologia nou-născuţi
 • M. Pîrţu, medic chirurg
 • L. Carlova, medic internist
 • Gh. Carauş, medic anesteziolog-reanimatolog
 • T. Florică, medic anesteziolog-reanimatolog, Secţia anesteziologie şi reanimare, Serviciul obstetrical-ginecologic
 • D. Darii, medic obstetrician-ginecolog
 • A. Siniţcaia, medic neonatolog s. obstetricală Nr.2

Consultanţi colaboratorii Catedrelor USMF „N. Testemiţanu”: Semiologie, Medicina de Familie, Chirurgie generală, Obstetrică-Ginecologie

 1. Comitetul Auditul Medical Intern:

Preşedinte: Ion Arteni, vicedirector medical

Secretar: Iulia Gavriluţa, şef Secţie neurologie infantilă

Membri:

 • A. Madan şef secţie anesteziologie şi reanimare
 • V. Smolniţchi, şef secţie terapie nr.1
 • C. Sîrbu, şef secţie internare CP
 • I. Sărăteanu, şef secţie psihoneurologie
 • S. Rusnac, şef secţie statistică şi informatică medicală
 • A. Stati, medic obstetrician-ginecolog
 • V. Guzun, medic chirurg
 • M. Babuci, medic obstetrician ginecolog
 • L. Catavan, medic terapeut

4. Comitetul Analiza cazurilor de  infecţii nosocomiale

Preşedinte: Oleg Potacevshi, şef secţie obstetricală nr. 1

Secretar: Olesea Rotaru, medic obstetrician ginecolog

Membri:

 • S. Dodu, şef secţie obstetricală nr. 3
 • Iu. Punga, şef secţie ginecologie septică
 • M. Cazacu, medic obstetrician-ginecolog
 • Iu. Ţugui, şef secţie chirurgie aseptică
 • M. Sârbu, şef secţie chirurgie septică
 • V. Andriuţă, medic epidemiolog, consultant — formator

Membri secundari: Şefii secţiilor, moaşele superioare/asistentele superioare şi medicii ordinatori (din secţiile implicate)

 1. Comitetul Instruirea şi controlul întreţinerii, spălării şi prelucrării mâinilor:

Preşedinte: Galina Maruşciac, şefa Blocul operator obstetrical-ginecologic

Membri:

 • I. Oprea, medic obstetrician-ginecolog
 • V. Culiuc, medic chirurg
 • L. Bodrug, medic obstetrician-ginecolog
 • G. Zavaţchi, asistenta superioară, secţia reanimare nou-născuţi nr. 2
 • V. Busuioc, asistenta medicală superioară Blocul operator obstetrical-ginecologic
 • V. Cauş, asistenta medicală superioară, Laboratorul bacteriologic
 1. Comitetul Supravegherea combaterii pediculozei şi scabiei, profilaxia tifosului exantematic, BDA, toxiinfecţiilor alimentare şi holerei:

Preşedinte: Vasile Andriuţă, medic epidemiolog

Membri:

 • L. Gheba, medic obstetrician-ginecolog
 • V. Prilipco, şef secţie  internare somatică
 • A. Malinovschi, asistenta medicală superioară Secţia internare Serviciului chirurgical somatic E. Usataia, asistenta medicală superioară, Secţia internare a Centrului Perinatologic
 • V. Fratescu, asistenta medicală, Secţia internare a Centrului Perinatologic
 • E. Lupu, asistenta medicală, Secţia neurologie infantilă
 1. Comitetul Supravegherea respectării regimului sanitaro-igienic şi antiepidemic:

Preşedinte: Maria Ursachi, asistenta medicală principală a SCM nr. 1

Secretar: Rodica Turchina, asistenta medicală superioară Secţia patologia gravidităţii nr.2

Membri:

 • A. Calancea, asistenta medicală superioară Secţia obstetricală nr. 1
 • R. Ursu, moaşa superioară, Secţia terapie nr. 3 pentru gravide
 • R. Vatavu, asistenta medicală superioară Secţia fizioterapie
 • O. Cernean, asistenta medicală superioară Secţia îngrijirea copiilor prematuri
 • E. Chitoroagă, moaşa superioară, secţia patologia gravidităţii nr. 1
 • A. Ostrovan, asistenta medicală superioară, secţia psihoneurologie copii
 1. Comitetul Supravegherea metodelor de combatere şi profilaxie a hepatitelor virale, HIV/SIDA şi maladiilor sexual transmisibile:

Preşedinte: Natalia Prodan, şef Secţia ginecologie aseptică nr. 2

Membri:

 • Z. Cazacu, medic obstetrician ginecolog
 • L. Gurdiş, medic neonatolog
 • E. Briceag, şef laboratorul clinico-biochimic
 • T. Casian, medic neonatolog
 • V. Ghervas, asistenta medicală superioară Secţia ginecologie septică
 • L. Rimanscaia, asistenta medicală superioară Secţia obstetricală nr. 3
 1. Comitetul Analiza proximităţilor de deces matern:

Preşedinte: Dumitru Şişcanu, şef Secţia consultativă Centrul Perinatologic

Secretari: Lilia Spînu, medic obstetrician ginecolog

Speranţa Nour,  medic obstetrician ginecolog

Membri:

 • Ă. Bejan, şef secţie ginecologie aseptică nr. 1
 • T. Roşcina, şef Secţie şef secţie obstetricală nr. 2
 • A. Leaşev, şef Secţie patologia sarcinii nr. 4
 • L. Terleţchi, medic anesteziolog reanimatolog
 • S. Achilina, moaşa superioară Secţia obstetricală nr. 2

Membri secundari: Şefii secţiilor, moaşele superioare/asistentele superioare şi medicii ordinatori (secţiile implicate)

 1. Comitetul de Bioetică:

Preşedinte: Oxana Ţurcanu, medic neonatolog-reanimatolog

Secretar: Lilia Novac, jurist

Membri permanenţi:

 • A. Cerbadji, şef Secţie morfopatologie
 • L. Moraru, psiholog, Secţia Consultativă a Centrului Perinatologic
 • S. Dogolici, asistent social, Secţia Consultativă a Centrului Perinatologic

Consultanţi colaboratorii Catedrelor USMF „N. Testemiţanu”: Semiologie, Medicina de Familie, Chirurgie generală, Obstetrică-Ginecologie.

 1. Comitetul Instruirea şi aprecierea nivelului profesional al personalului medical:

Preşedinte: Ludmila Rusu, manager serviciul pediatric

Secretari: E. Lubadd, medic obstetrician-ginecolog

Membri-formatori: V. Andriuţă, medic epidemiolog, M. Ursachi, asistenta medicală principală, D. Bobuţac, şef cabinetul de transfuzie, A. Malinovschi, asistenta medicală superioară, secţia internare chirurgical-somatică, etc (conform planului de instruiri aprobat)

 1. Comitetul Auditul deceselor perinatale şi infantile:

Preşedinte: Viorica Golub, medic obstetrician ginecolog

Secretari:  Angela Postu, medic obstetrician-ginecolog

Natalia Burgoci, medic obstetrician ginecolog

Membri:

 • M. Uzun, medic obstetrician ginecolog
 • L. Sărăteanu, şef secţie patologia gravidităţii nr. 2
 • V. Şaptefraţi, medic obstetrician-ginecolog
 • V. Levcă, şef secţie reanimare nou-născuţi nr. 1

Membri secundari: Şefii secţiilor, moaşele superioare/asistentele superioare şi medicii ordinatori (secţiile implicate)

 1. Comitetul Controlul satisfacţiei pacienţilor:

Preşedinte: Valentina Vîzdoagă, şef secţie patologia sarcinii nr. 3

Secretar: Lilia Ioncu, medic obstetrician ginecolog

Membri:

 • A. Bragarenco, medic obstetrician-ginecolog
 • S. Obor, şef secţie fizioterapie
 • E. Lupan, medic obstetrician ginecolog
 • M. Railean, medic pediatru
 • D. Popescu, asistentă medicală şefă secţia patologia nou-născuţi
 • N. Postu, medic chirurg
 1. Comitetul Formarea imaginii instituţiei:

Preşedinte: Andrei Guțu, purtător de cuvânt

Secretar: E. Parpauț, medic obstetrician-ginecolog

Membri:

 • T. Petrova, medic obstetrician-ginecolog
 • A. Şcureac, medic chirurg
 • M. Frumuzachi, medic obstetrician-ginecolog
 • V. Gangureanu, medic rezident obstetrician-ginecolog
 • O. Șuparskaia, medic rezident obstetrician-ginecolog

Membri consultanţi: colaboratorii Catedrelor USMF „N. Testemiţanu” din cadrul IMSP SCM nr. 1: Semiologie, Medicina de Familie, Chirurgie generală şi Obstetrică-Ginecologie, şefii secţiilor din cadrul IMSP SCM nr. 1