Secţia radiologie

Vladimir Malinovschi
șeful Secţiei,
medic radiolog, categorie superioară

Amplasarea

Blocul «E», etajul 1

Specificul secţiei

Secția deservește toate secțiile din cadrul SCM Nr.1. În cadrul secției se efectuează investigații radiologice s tuturor organelor și sistemelor la adulți și copii conform ordinelor MS a Republicii Moldova pentru spitalele municipale.

Informaţii despre secţie

Secția dispune de trei cabinete specializate înzestrate cu aparate radiologice performante, procurate recent, staționare cât și mobile. Asigurarea cu apă rece şi caldă este non/stop.

Avantajele secţiei

Personalul medical este înalt calificat. Este respectat dreptul pacientului la informare, la luarea deciziilor privitor la necesitatea investigațiilor date.

Performanţele secţiei

Secţia dispune de doua aparate Roentgen staționare, de performanță Shimadzu-Flexavision și Brivo-DR-F și patru aparate Roentgen de salon, care mai des sunt utilizate in secția ATI pentru pacienții imobili.