Secţia diagnostică funcţională

Galina Andrușceac
șefa Secţiei,
medic funcționalist, categorie superioară

Amplasarea

Blocul «E», etajul 1

Specificul secţiei

Secția deservește toate secțiile din cadrul spitalului.

Informaţii despre secţie

Secția dispune de două cabinete specializate înzestrate cu spirografe și electrocardiografe staționare cât și mobile. Asigurarea cu apă rece şi caldă este non/stop.

Avantajele secţiei

Personalul medical este înalt calificat. Este respectat dreptul pacientului la informare, la luarea deciziilor privitor la necesitatea investigațiilor date.

Performanţele secţiei

Secţia dispune de un spirograf din Marea Britanie, de performanță, care sunt numai două in Republică. După efectuarea spirografiei, rezultatele sunt imediat eliberate în formă electronică. Aparatul măsoară mulți indici ai ventilației pulmonare de tip restrictiv, obstructiv și mixt în cifre și în mod grafic. Dispunem de două electrocardiografe mobile performante, pentru a asigura toate cazurile de urgență și un electrocardiograf staționar.