Secţia consultativă

Dumitru Şişcanu
șeful Secţiei,
medic obstetrician-ginecolog, categorie superioară,
doctor în medicină

 

Specificul secţiei

Secţia Consultativă asigură accesul populaţiei la asistenţă specializată de ambulator în domeniul sănătăţii reproducerii, oferind servicii medicale în următoarele domenii:

 • planificarea familiei;
 • pregătire preconcepţională a cuplului;
 • asistenţă în cazul sarcinii cu risc sporit;
 • clase de instruire antenatală şi parteneriat la naştere;
 • ginecologie;
 • andrologie-urologie;
 • problema sarcinii nedorite;
 • genetică medicală;
 • consiliere psihologică;
 • asistenţă socio-legală;
 • ultrasonografie.
Informaţii despre secţie
 • Activitatea secţiei este organizată, prioritar, prin programarea vizitelor pacienţilor care se efectuează telefonic sau nemijlocit de pacient ori persoana care îl reprezintă, în baza biletului de trimitere a medicului de familie, medicului obstetrician-ginecolog sau la recomandarea specialistului Secţiei consultative;
 • Beneficiarii secţiei, referiţi de către medicul de familie sau medicul obstetrician-ginecolog din instituţia medicală teritorială, sunt deserviţi conform Programului asigurărilor obligatorii de sănătate;
 • Asistenţa medicală în domeniul sănătăţii reproducerii pentru pacienţii care solicită Secţia Consultativă în lipsa trimiterii de către medicul de familie / obstetrician-ginecolog, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, se acordă prin oferirea serviciilor medicale contra plată, în baza actelor normative în vigoare;
 • Asistenţă medicală consultativă femeilor gravide se acordă conform principiului teritorial, fiecare specialist obstetrician-ginecolog din secţie fiind responsabil de un sector concret al municipiului Chişinău;
 • Specialiştii secţiei asigură evidenţa şi monitorizarea femeilor gravide cu risc perinatal sporit selectate din numărul pacientelor consultate, precum şi a celor referite din secţiile de patologie a gravidităţii înainte de externare;
 • În cazurile clinice, dificile în plan diagnostic, curativ sau de conduită, asistenţa consultativă se asigură de o echipă de specialişti, inclusiv cu participarea consultantului-colaborator al catedrei de profil a USMF „Nicolae Testemiţanu”, amplasate în cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1;
 • Pentru femeile gravide care doresc să nască în secţiile obstetricale ale IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1, secţia oferă clase de instruire antenatală familiilor acestora şi pregătire a partenerilor la naştere cu posibilitatea vizitei ghidate a maternităţii noastre;
 • O atenţie deosebită este acordată perfecţionării continue a calităţii serviciilor medicale prestate, inclusiv prin implementarea tehnologiilor medicale noi, costeficiente;
 • Promovăm activităţi axate pe ameliorarea sănătăţii reproducerii populaţiei, prevenirea avortului, abandonului infantil şi traficului de persoane, etc.;
 • Secţia Consultativă este prima subdiviziune a spitalului care a implementat unele proiecte susţinute de diferite organizaţii, inclusiv internaţionale, ca Fundaţia SOROS-Moldova, Reprezentanţa UNICEF, DDC a Elveţiei în Moldova, Asociaţia Amici dei Bambini, Ambasada Franţei, UNFPA.
Avantajele secţiei
 • Fiind una din subdiviziunile funcţionale ale Centrului Perinatologic al IMSP Spitalului Clinic Municipal Nr.1, Secţia consultativă are statut de centru municipal în sănătatea reproducerii;
 • Secţia constituie veriga intermediară dintre sectorul medical primar şi cel de staţionar în acordarea asistenţei medicale în domeniul sănătăţii reproducerii, accentul fiind pus pe îngrijirile medicale în timpul sarcinii;
 • În secţie activează medici specialişti de calificare înaltă în asistenţa antenatală, planificarea familiei, consultul medico-genetic, andrologie-urologie şi diagnosticul prenatal (ultrasonografie);
 • Procesul diagnostic şi curativ este orientat la necesităţile pacientului: competenţă profesională, respect, confidenţialitate, operativitate;
 • Secţia oferă asistenţă psihologică şi medico-socială familiilor aflate în dificultate care se confruntă cu probleme în sănătatea reproducerii. Secţia noastră este pioner în acordarea acestor servicii, IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1 fiind prima instituţie medicală din Republica Moldova care a pilotat şi a aprobat activitatea psihologului şi asistentului social în maternitate, începând cu anul 2001;
 • Este respectat dreptul pacientului la informare şi la luarea deciziilor privind conduita medicală, diversele investigaţii sau tratamentul propus;
 • Conlucrăm cu toate instituţiile medicale interesate, cu firme medicale şi farmaceutice, organizaţii internaţionale şi neguvernamentale, organizaţii de caritate.

banner_consult