Secţia anesteziologie, reanimare şi terapie intensivă obstetrical-ginecologică

Ghenadie Severin
șeful Secţiei
medic anesteziolog-reanimatolog, categorie superioară

Amplasarea

Blocul «K», etajul 3

Specificul secţiei

Asistenţă medicală de reanimare şi terapie intensivă lăuzelor post-operaţii cezariene, gravidelor cu patologie extragenitală complicată, pacientelor de profil ginecologic preponderent în perioada post – operatorie.

Informaţii despre secţie

Secţia dispune de 6 paturi pentru terapie intensivă şi un salon de resuscitare.

Secţia serveşte bază clinică pentru catedra de Anestezie şi reanimare nr. 2 din cadrul USMF „N. Testemiţanu”.

Şeful catedrei: Victor Cojocaru, profesor universitar.

Colaboratorii catedrei: V. Cojocaru, profesor universitar, A. Cotelnic, conferenţiar universitar.

Avantajele secţiei

Personalul medical este înalt calificat, este respectat dreptul pacientului la informare, la luarea deciziilor privitor la diverse manevre, investigaţii sau tratamentul propus (anestezii generale cu intubație orotraheala, anestezii / analgezii epidurale continue, rahianestezii, anestezii / analgezii combinate rahidiene-epidurale.)

Performanţele secţiei

Secţia este dotată cu un aparat de ventilaţie performant, cu monitoare mobile şi staţionare. Paturile pentru paciente sunt comode, cu posibilitatea schimbării poziţiei la necesitate. Secția a fost recent renovată, utilată conform ultemilor standarde europene, au fost renovate reţelele interne, privind asigurarea cu oxigen medical şi aer sub compresie în secţie, ceea ce era vital important.