Asistentele medicale, familiarizate cu Ghidul privind aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacienților

Ghidul privind aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacienților a fost prezentat astăzi asistentelor medicale ai Blocului chirurgical-somatic a Spitalului Clinic Municipal Nr.1, cu scopul de a îmbunătăți, în continuare, comunicarea personalului medical cu pacienții și a spori responsabilitatea și competența lucrătorilor medicali în vederea respectării drepturilor pacienților.

Astfel, respectarea de către personalul medical a unei comunicări eficiente și la timp cu pacienții, crearea unui mediu care să protejeze demnitatea bolnavului, confidențialitatea sau nedezvăluirea către alte persoane a informațiilor intime legate de pacient, preocuparea permanentă pentru starea de bine a pacientului, respectarea rolului pe care îl are pacientul sau familia acestuia, au fost principalele subiecte abordate de pe ordinea de zi.

Având în vedere că obiectivul principal al seminariilor este de a perfecționa comunicarea medicilor în raport cu pacienții, acestea vor fi organizate pe tot parcursul anului curent, conform planului anual aprobat de către administrația spitalului.

/19.07.2018/

Serviciul mass-media