Medicii mulțumiți de noile salarii

La ședința Consiliului Medical, desfăşurată la IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1 pe data de 5 august, la care au fost prezenţi şefii de secţii, personalul cu funcţii manageriale, s-a adus în discuţie subiecte de importanţă majoră pentru toţi angajaţii institutiţiei. Acestea au ţinut de salarizare, indicii de performanţă, dar şi de o formulă potrivită de stimulare financiară suplimentară a personalului medical, în dependentă de rezultatele lunare obținute.

DSCN2794

Conform hotărârii de Guvern nr. 837 din 06.07.2016 “Privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală”, salariul  s-a majorat în mediu cu 50 la sută.  Cea mai considerabilă majorare se atestă totuși pentru tinerii specialiști de profil chirurgical, care predomină în instituție, cu un stagiu de muncă de până la  5 ani. Pentru ei, salariul de funcție s-a mărit în mediu cu 2490 lei sau cu 107%, în comparație cu salariul de până în luna iulie de 2100 lei. Medicii cu o vechime în specialitate de până la 10 ani au beneficiat de o majorare a salariului de funcție cu 1860 lei sau cu 78%, iar specialiștii cu stagiu de muncă peste 20 ani au beneficiat de majorare în proporție de 50%, ceea ce constituie plus 1980 lei.

Necătînd la faptul că pe luna iulie salariul a fost esențial majorat  concomitent la salariul fix a fost achitată și partea variabilă a salariului, conform indicilor de performanță, care constituie 15% pentru tot personalul IMSP SCMnr.1

DSCN2805 DSCN2802În cadrul ședinței tot personalul prezent au afirmat că pașii întreprinși de către Ministerul Sănătății  vin să susțină personalul medical, dar în acelaşi timp și să sporească calitatea serviciilor prestate. Considerăm că aceste măsuri, precum și altele preconizate, vor reduce fenomenului exodului personalului medical şi vor spori satisfacția de munca a acestora.

DSCN2793