Consiliul Administrativ

Președintele Consiliului

Mihai Moldovanu
Director al Direcției Sănătății a Consiliului municipal Chișinău

Membrii Consiliului

Valeriu Gusacinschi
Director al AT Centru CNAM


Varvara Simionică
Președinte al Comitetului Sindical IMSP SCM Nr.1

Ion Cebanu
Consilier municipal, reprezentantul fondatorului pe motive obiective