Consiliul Administrativ

Președintele Consiliului

Mihai Moldovanu
Directorul Direcției Sănătății a Consiliului municipal Chișinău

Membrii Consiliului

V. Gusacinschi
Director AT Centru al CNAM


V. Simionică
Președintele Comitetului Sindical

I. Cebanu
Consilier municipal, reprezentantul fondatorului pe motive obiective