Consiliul Administrativ al IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1 /31.01.2018/

La data de 31 ianuarie 2018, a avut loc ședința Consiliului Administrativ al IMSP SCM Nr.1, la ședință au participat: șeful direcției Sănătate a Consiliului Municipal Chișinău, Mihai Moldovanu, reprezentantul CNAM — Vasile Gusacinschi, consilierul municipal — Ion Cebanu, administrația IMSP SCMNr.1, managerii secțiilor, precum și personalul instituției.

În cadrul ședinței a fost examinat și aprobat Raportul privind rezultatele activității economico – financiare și medicale ale IMSP SCMNr.1 pe perioada anului 2017. Printre cele mai mari realizări ale instituției se numără:

 • Îndeplinirea condițiilor contractuale cu CNAM 100%;
 • Reparație capitală a secțiilor Terapia nr.2, Ginecologia aseptică nr.1, Secția Primiri Urgențe, Chirurgia septică și aseptică;
 • Fortificarea serviciului de diagnostic și laborator;
 •  Modernizarea bazei tehnico-materială;
 • Colaborări internaționale, cu atragerea investițiilor străine;
 • Lucrări de amenajarea teritoriului spitalului

Drept obiective pentru ultimul trimestrul al anului curent au fost trasate:

 • Mobilizarea întregului colectiv la îndeplinirea planului anual contractat al cazurilor tratate, până la finele anului curent;
 • Inițierea proiectului de reparație capitală pentru anul 2018;
 • De depus eforturi în realizarea planificărilor necesare pentru asigurarea bunei activități a spitalului în anul 2017;
 • Continuarea măsurilor de fortificare şi modernizare a bazei tehnico-materiale a spitalului pentru ameliorarea condiţiilor de lucru a colaboratorilor medicali  şi îngrijire a pacienţilor;
 • Sporirea continuă a nivelului calităţii asistenţei medicale spitaliceşti  şi satisfacţiei pacienţilor, cu autoevaluare permanentă a situaţiei reale;
 • Respectarea necondiţionată şi oportună a drepturilor pacienţilor, principiilor confidenţialităţii în cazul secretului medical, colectării şi utilizării datelor cu caracter personal, eticii şi deontologiei medicale, obligaţiunilor profesionale şi drepturilor lucrătorilor medicali, în conformitate cu actele legislative în vigoare, în scopul evitării permanente a situaţiilor de conflict,  compromiterii profesiei de lucrător medical, ameliorării imaginii instituţiei în comunitatea medicală municipală şi naţională;
 • Continuarea procesului de eficientizare termoenergetică și optimizarea cheltuielilor prin termoizolarea pereților exteriori a blocurilor curative ale spitalului;
 • Lucrări de reparație capitală a acoperișului a două blocuri curative;
 • De depus eforturi în realizarea planificărilor necesare pentru asigurarea bunei activități a spitalului în anul 2018

Galeria foto de la ședință