La data de 17 mai 2024, la Spitalul Clinic Municipal ,,Gheorghe Paladi” a avut loc Conferința științifico-practică națională dedicată aniversării de 95 de ani a academicianului Gheorghe Paladi.

La evenimentul științific consacrat marelui savant au participat oameni de seamă ai lumii medicale, inclusiv specialiști de peste hotare. În calitate de invitați speciali, ne-au onorat cu prezența academicianul Eva Gudumac, vicepreședinte al Academiei de Științe din Moldova, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Angela Cutasevici, viceprimar al municipiului Chișinău, Vladimir Bolocan, șeful adjunct al Direcției Asistență Medicală și Socială a Primăriei Chișinău, dar și membri ai familiei savantului.

Reuniunea profesioniștilor obstetricieni-ginecologi a adus omagii marelui cercetător și medic Gheorghe Paladi accentuând contribuția majoră a academicianului în fortificarea bazelor domeniului obstetrical din țara noastră.

În deschiderea evenimentului, moderatorul conferinței Dr. Olga Cernețchi, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, a subliniat calitățile prețioase ale pedagogului ilustru. ,,Nu poți ajunge la deplina afirmare decât printr-o anevoioasă, laborioasă și îndelungată activitate — anume un astfel de parcurs îl caracterizează pe deplin pe savantul Gheorghe Paladi”, a afirmat președinta comitetului organizatoric al evenimentului.

Programul conferinței a cuprins prezentări și rapoarte despre cele mai recente descoperiri din domeniul obstetrical-ginecologic, inclusiv studii clinice realizate în cadrul spitalului ,,Gheorghe Paladi” și noi metode de tratament al afecțiunilor ginecologice.

Rezultatele cercetărilor științifice au fost publicate în suplimentul revistei ,,Sănătate publică, economie și management în medicină”.

Adresăm felicitări cercetătorilor si profesioniștilor și, nu în ultimul rând, urări de sănătate și mari împliniri distinsului medic Gheorghe Paladi!