Zi de mare sărbătoare pentru spitalul ,,Gheorghe Paladi”! Astăzi, 9 mai, îl celebrăm pe marele medic și savant Gheorghe Paladi al cărui nume îl poartă cu onoare și deosebită prețuire instituția noastră.
Academicianul Gheorghe Paladi, specialist proeminent al medicinei autohtone, care a asistat nașterea a mii de copii din țara noastră și a stat la straja sănătății mamelor, împlinește venerabila vârstă de 95 de ani.
Gheorghe Paladi, academician, doctor în medicină, profesor universitar, medic obstetrician-ginecolog, laureat al Premiului de Stat în domeniul Științei, cavaler al Ordinului Republicii, savant cu reputație mondială, a activat peste 50 de ani în cadrul instituției medicale care astăzi îi poartă numele.
Personalitate ilustră în domeniul obstetrical-ginecologic și unul dintre pilonii Universității de Stat de Medicină și Farmacie, autorul a zeci de monografii, manuale, materiale didactice, pedagog de mare talent, savantul Gheorghe Paladi a întemeiat bazele asistenței medicale obstetricale din țara noastră creând o solidă școală științifică.
,,Toată viața am iubit obstetrica: grija pentru femeile însărcinate, pentru o nouă viață, o generație sănătoasă — constituie un scop dintre cele mai nobile. Dacă nașterea a decurs bine și pe lume a apărut un copil sănătos — poate fi oare o mai mare bucurie și fericire ca aceasta?!”, mărturisește distinsul medic în cartea ce i-a fost dedicată ,,Academicianul Gheorghe Paladi: omul care naște dimineți” . ,,Copiii sunt florile vieții când se nasc, dar până a se naște, când sunt atât de așteptați, ei sunt ceva mai mult. Femeile, mamele sunt leagănul neamului omenesc, copiii sunt fericirea familiei și a întregii societăți”, ne afirmă Gheorghe Paladi.
Calitățile distinse i-au permis nu doar să cucerească culmile profesionale, ci și să fie admirat și elogiat de discipolii săi care i-au urmat calea și îi cinstesc activitatea prodigioasă.
,,Prietenos, sincer, săritor la nevoie, sociabil, iubitor de oameni, bun la inimă, cu un respect aparte față de colegi, omul care a știut a da tuturor o speranță…”, astfel își amintesc discipolii de mentorul lor, Gheorghe Paladi.
Aducând aceste omagii mult stimatului academician, trăim clipe de mândrie că am fost predestinați să îl avem lângă noi ca îndrumător și specialist de excepție! Stimate Domnule academician, vă felicităm cu ocazia frumoasei aniversări, vă exprimăm sentimentele noastre de prețuire, urări de sănătate, viață lungă, bucurie în suflet și oameni dragi în preajmă! La mulți ani!
Cu deosebită considerație, colectivul IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Gheorghe Paladi”