Membrii Consiliului Calității convocați într-o nouă ședință

Membrii Consiliului Calității s-au întrunit astăzi, 20 iunie a.c. într-o nouă ședință ordinară, prezidată de către vicedirectorul medical al Spitalului Clinic Municipal Nr.1, Ion Arteni, domnia sa fiind și președintele structurii.

Ordinea de zi a cuprins două subiecte esențiale, conform planului anual de activitate, cum ar fi: achiziționarea  preparatelor medicamentoase și consumabilelor pentru anul 2019; rezultatele controalelor efectuate în vederea respectării de către personalul medical a spălării mâinilor cu dezinfectanți în procesul activității;

Astfel, în cadrul ședinței, s-a adus la cunoștință disponibilitatea de alocare, pentru anul 2019, a mijloacelor financiare pentru procurarea medicamentelor și articolelor parafarmaceutice, în volum suficient, conform necesităților subdiviziunilor spitalului. Ulterior, reprezentanții Comitetului Instruirea şi Controlul Întreţinerii, Spălării şi Prelucrării Mâinilor (structură subsidiară a Consiliului Calității) au comunicat că,  în cadrul spitalului există o ameliorare constantă în ceea ce privește respectarea spălării mâinilor cu substanțe dezinfectante. Totodată, aceștia au menționat că în fiecare lună, sunt organizate instruiri pe subiecte referitoare la igienă și spălarea mâinilor înainte de orice intervenție medicală, de altfel, acestea fiind cerințe obligatorii ce se reflectă pozitiv asupra prevenirii diferitor infecții intraspitalicești.

Notă: Consiliul Calității a fost creat în anul 2008 și este o structură internă a Spitalului Clinic Municipal Nr.1, un organ colectiv de lucru pentru identificarea problemelor şi înaintarea propunerilor administraţiei în vederea soluţionării lor, precum și în scopul ameliorării calităţii serviciilor prestate.

Consiliul s-a manifestat ca o structură importantă, având la baza acțiunilor sale principii de autonomie, autocontrol, evaluarea activităţii subdiviziunilor instituţiei, aplicând principiul de audit intern cu dreptul de a da recomandări ca într-un final să contribuie la sporirea nivelului calităţii serviciilor medicale prestate.

/20.06.2018/

Serviciul mass-media