Ghidul privind aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacienților, prezentat la SCM Nr.1

Astăzi, în cadrul unui seminar informativ, organizat de către administrația Spitalului Clinic Municipal Nr.1, cu participarea medicilor ostetricieni-ginecologi și neonatologi, reprezentanților catedrei obstetrice-ginecologice nr.1 și a medicilor-rezidenți a fost prezentat „Ghidul privind aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacienților”, aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la 20 martie a.c. Astfel, cei circa 60 de medici, participanți la eveniment, au fost familiarizați cu conținutul Ghidului care își propune să îmbunătățească comunicarea personalului medical cu pacienții și să sporească responsabilitatea, competența lucrătorilor medicali în vederea respectării drepturilor pacienților și informarea corectă a acestora.

În acest sens, prezentarea Ghidului a cuprins un șir de informații conținute, cum ar fi: Respectarea de către personalul medical a unei comunicări eficiente și la timp cu pacienții; Crearea unui mediu care să protejeze demnitatea bolnavului; Confidențialitatea (nedezvăluirea către alte persoane a informațiilor intime legate de pacient); Preocuparea permanentă pentru starea de bine a pacientului; Respectarea rolului pe care îl are pacientul sau familia acestuia, etc.

Vicedirectorul pe probleme obstetrical-ginecologice al Spitalului Clinic Municicpal N.1, Ălina Bejan, prezentă la seminar, a menționat că a comunica eficient și corect cu pacientul este esențial pentru a crește calitatea prestării serviciilor medicale în cadrul instituției. Dincolo de aceasta, vicedirectorul a subliniat necesitatea îmbunătățirii continuă prin organizarea, pe mai departe, a diverselor ateliere de lucru în cadrul cărora să fie abordată tematica relației dintre medic-pacient, asistent medical-pacient, medic-medic și ameliorarea comunicării dintre aceștia. La seminarul informativ, totodată, a fost evidențiat un aspect important, conform Ghidului, care stipulează că instituțiile medicale trebuie să elaboreze politici și proceduri pentru asigurarea unui climat sănătos în care să dăinuie respectarea drepturilor pacientului și să creeze un mediu favorabil și armonios dintre medici și pacienți care vor contribui la starea de bine psihologică a pacientului.

Prezentarea „Ghidului privind aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacienților” va continua, în cadrul următoarelor întruniri, cu alți specialiști medicali ai Spitalului Clinic Municipal Nr.1.

/24.04.2018/

Serviciul mass-media