Gestionarea eficientă a deşeurilor medicale și menajere – subiect discutat în cadrul ședinței Consiliului Calității

Gestionarea eficientă a deşeurilor medicale și menajere, precum și prezentarea analizei referitor la sistematizarea și transportarea corectă a deșeurilor medicale a fost subiectul principal abordat de către membrii Consiliului Calității a Spitalului Clinic Municipal Nr.1, în conformitate cu programul de activitate. IMG_0600

Astfel, potrivit informațiilor relatate în cadrul ședinței, în perioada anului curent a fost îmbunătățit managementul privind gestionarea deșeurilor prin următoarele acțiuni:

  • Prezenţa în secţie a actelor normative care reglementează gestionarea deșeurilor;
  • Familiarizarea şi instruirea colaboratorilor medicali în vedearea respectării normelor privind eliminarea corectă a deșeurilor;
  • Prezența în secţii a protocolului ,,Gestionarea deşeurilor medicale și menajere a IMSP Spitalul Clinic Municipal  Nr1’’;
  • Existența ambalajelor corespunzătoare pentru fiecare tipuri de deşeuri, conform normelor tehnice, cum ar fi sac galben, sac negru, recipiente, boxe;
  • Publicarea formularului de evaluare cantitativă a deşeurilor medicale pentru fiecare secţie;
  • Respectarea codurilor galben și negru în gestionarea deşeurilor medicale;
  • Respectarea cerinţelor de segregare, colectare, ambalare, depozitare temporară, înregistrare și transportare a deşeurilor.

La întrunire, de asemenea, a fost menționat faptul că se respectă cu strictețe metodele de tratare a deşeurilor prin autoclavare. Există ambalaje corespunzătoare pentru  fiecare tip de deşeuri conform normelor tehnice, saci galbeni de înaltă densitate pentru deşeurile infecţioase, cutii din material rezistent pentru deşeurile după diverse tipuri de vaccinări, saci negri pentru deşeurile menajere, precum și se folesește în mod obligatoriu halate și mănuși speciale pentru transportarea pe teriroriul spitalului a materialelor rezultate în urma unui proces medical.

În final, au fost propuse mai multe măsuri de ameliorare continuă a gestionării deșeurilor, ca de exemplu, evaluarea periodică a măsurilor în ceea ce privește respectarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor, respectarea traseului și timpului de transportare destinate pentru decontaminare, dar și familiarizarea permanentă a personalului medical despre actele normative ce reglementează gestionarea deșeurilor din activitatea medicală.

/17.05.2018/

Serviciul mass-media