Consolidarea capacităților în domeniul nursing- subiect abordat în cadrul unei întrevederi

Directorul Spitalului Clinic Municipal Nr.1, Iurie Dondiuc, a avut o întrevedere cu Inez Tuck, decan în cadrul Școlii americane de Nursing a Institutului de Profesiuni ale Sănătății din orașul Boston și specialistul în managementul sanitar a Universității Nord Carolina din Greensboro, Nancy Hoffart.

Întâlnirea reflectă interesul specialiștilor americani de a fortifica capacitățile profesionale ale asistenților medicali din țara noastră prin implementarea Programului de Studii Asistență Medicală Generală care stabilește că asistenții medicali trebuie să aibă cunoștințe vaste atât în științele biologice fundamentale, cât și în domeniile sociale ale medicinii, prin pregătirea acestora în cadrul unor instruiri educaționale universitare. De asemenea, discuțiile au vizat împărtășirea experienței Statelor Unite ale Americii la capitolul sporirii sarcinilor asistenților medicali într-o instituție medicală.

Directorul Iurie Dondiuc, a exprimat gratitudine delegației americane pentru prilejul de a efectua o vizită la Spitalul Clinic Municipal Nr.1 și a mulțumit părții, totodată, pentru interesul manifestat în vederea acordării sprijinului de îmbunătățire și dezvoltare a managementului de asistență medicală în interiorul spitalului.

La rândul lor, delegația americană a subliniat necesitatea colaborării durabile în vederea realizării Programului de Studii Asistență Medicală Generală, menționând că, profesia de nursing trebuie să fie studiată nu doar la nivel de colegiu ci și universitar, ceea ce va îmbunătăți procesul de activitate al acesteia și va ajuta la o mai bună cunoaștere a domeniului.

Ulterior, vicedirectorii Spitalului Clinic Municipal Nr.1, Ion Arteni și Ălina Bejan a însoțit delegația în cadrul unei vizite, pentru a le prezenta acestora secțiile curative ale instituției.

Datorită suportului Școlii americane de Nursing a Institutului de Profesiuni ale Sănătății din orașul Boston, Școlii de Nursing a Universității Nord Carolina din Greensboro, Statele Unite ale Americii, precum și a autorităților publice centrale din țara noastră, anul acesta, în premieră, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” va fi organizată admiterea la specialitatea „Asistență Medicală Generală”. Durata studiiilor vor fi de 4 ani și scopul principal al acestora este de a fortifica capacitățile asistenților medicali în corespundere cu strategia națională în domeniul sănătății și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

/30.05.2018/

Serviciul mass-media

IMG_0615

IMG_0621

IMG_0620