Echipa managerială — Managerul serviciului neonatal-pediatric

Ludmila Rusu
Managerul serviciului
neonatal-pediatric

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2007 – Prezent Manager serviciului neonatal- pediatric IMSP SCMNr.1;
2010 – Prezent Membru a Comisiei de specialitate în Neonatologie a Ministerului Sănătății;
1989 – 2007 Șeful secției Observație .Nr.1 de Copii;
1988 – 1989 Medic Ordinator, s.Psihoneurologie a IMSP SCM Nr.1

Limba maternă: limba română
Alte limbi străine cunoscute: rusă, franceză cu dicționar

Starea familiara: căsătorită, 2 copii

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1983 – 1984 Studii prin Internatura, Facultatea Pediatrie, Spitalul Clinic Republican ” Emilian Coțaga”;
1977 – 1983 Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, Facultatea Medicină Generală;
1962 – 1972 Școala medie din s. Cotova, r-ul Drochia;
2015 A fost decorată cu Diplomă de către Directorul IMSP SCMNr1 pentru muncă cu abnegație, cu prilejul aniversării jubileului nobil;
2015 A fost decorată cu Diplomă de către Guvernul Republicii Moldova pentru activitate prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, profesionalism și capacități manageriale distinse, contribuție personală la dezvoltarea și îmbunătățirea calității serviciilor medicale, precum și cu prilejul lucrătorului medical și a farmacistului.