Ion Arteni — Vicedirector medical

Ion Arteni
Vicedirector medical

PERFECŢIONĂRI

Multiple perfecţionări în domeniul boli interne şi managementului sănătăţii publice, inclusiv în Slovacia, Suedia, România, Rusia.

A participat activ la elaborarea unor acte legislative şi normative pentru sistemul de sănătate municipal şi naţional, inclusiv „Politica Naţională de Sănătate a RM”.

STUDII

2014 – prezent Conferenţiar universitar al Catedrei Medicină de Familie a USMF «N.Testemiţanu», prin cumul;
2007 – 2014 Conferenţiar universitar al Catedrei Medicină Internă nr. 3 a USMF «N.Testemiţanu», prin cumul;
2001 – 2007 Asistent universitar al Catedrei Medicină Internă nr. 3 a USMF «N.Testemiţanu», prin cumul;
2001 – A susţinut teza de doctor în medicină pe tema: «Particularităţile clinico-evolutive şi de tratament ale ulcerelor duodenale multiple»;
1997 – 2001 Doctorantura la Catedra Medicină Internă Nr.3 a USMF «N.Testemiţanu»;
1976 – 1982 Institutul de Stat de Medicină şi Farmacie din Chişinău, Facultatea Curativă, specialitatea Medicină Generală;
1982 – 1983 Internatura la specialitatea Medică Internă, Spitalului orășenesc Bender;
1966 – 1976 Școala Medie Nr.1 din r-ul Nisporeni.

ACTIVITATEA PROFESIONALA

2007 – prezent Vicedirector medical al IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1, mun. Chişinău;
2001 – 2007 Vicedirector în problemele asistenţei medicale specializate şi spitaliceşti al Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău;
1995 – 2001 Medic şef adjunct pe problemele asistenţei curative al Spitalului Clinic Municipal Nr.4, or. Chişinău;
1995 – 1996 Şef de secţie internare a Spitalului Clinic Municipal Nr.4, or. Chişinău;
1992 – 1994 Medic internist, secţia terapie a Spitalului raional Nisporeni;
1988 – 1992 Şef de secţie terapie, Policlinica Spitalului raional Nisporeni;
1985 – 1988 Medic internist de circumscripţie al Spitalului raional Nisporeni;
1983 – 1985 Medic al Punctului medical al Unităţii Militare;
1982 – 1983 Internatura la specialitatea medic internist, în baza Spitalului orăşenesc Bender.

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

  • 70 lucrări ştiinţifico-practice;
  • 2 elaborări metodice;
  • 4 brevete de inovaţii.

LIMBI STRĂINE POSEDATE

  • Româna: maternă;
  • Rusa: bine;
  • Engleza la nivel de conversaţie;
  • Franceza cu dicţionar.

STAREA FAMILIARĂ: Căsătorit, 2 copii.