Echipa managerială — Vicedirectorul administrare, infrastructură și logistică

Alexandru Mateiciuc
Vicedirectorul
administrare, infrastructură și logistică

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1985 – 1995 Scoala medie din s. Sarata-Noua rn Leova;
1995 – 1997 Absolvent al Colegiului de politie al MAI al Republicii Moldova;
1997 – 2001 Serviciul de Protectie si Paza de Stat;
2001 – 2006 La munca in srainatate (Italia);
2006 – 2010 Absolvent al Universității Libere Internaționale din Republica Moldova, (ULIM). Instituție de învățămînt superior universitar;

Denumirea calificării și titlul conferit: Jurist. Licențiat in drept;

Domenii principale studiate / Competențe dobîndite: Drept penal, Drept internaţional, Drept public, Dreptul civil, Dreptul procesual civil, Dreptul procesual penal, Dreptul muncii, Dreptul administrativ, Dreptul contravenţional, Dreptul afacerilor;

2010 Lucrarea de licență – “Dreptul la un proces echitabil in lumina jurisprudenței CEDO”;
2010 – 2013 Administrator SRL (LT- Import Export);
2013 – 2016 Inginer Securitate şi Sănătate în Muncă (IMSP AMT Ciocana).

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

  • Fidelitate
  • Înaltă capacitate de effort
  • Comunicativitate
  • Spirit de echipă

Limba maternă: limba română
Alte limbi străine cunoscute: limba rusă / fluent, limba italiana / fluent, limba franceză / citit

APTITUDINI ŞI COMPETENTE TEHNICE

Cunoasterea calculatorului: Experienţă de lucru în MS Word, experienţă de lucru cu Internet-ul