Alexandru Mateiciuc — Vicedirector pe administrare, infrastructură și logistică

Alexandru Mateiciuc
Vicedirector pe
administrare, infrastructură și logistică

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

  • Fidelitate;
  • Înaltă capacitate de efort;
  • Comunicativitate;
  • Spirit de echipă.

Limba maternă: limba română.
Limbi străine cunoscute: limba rusă  — fluent, limba italiană — fluent, limba franceză — citit.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2006–2010 Absolvent al Universității Libere Internaționale din Republica Moldova, (ULIM). Instituție de învățămînt superior universitar. Facultatea de drept.

1997–2001 Serviciul de Protecție și Pază de Stat;

1995–1997 Absolvent al Colegiului de poliție al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova;

1985–1995 Școala medie din satul Sărata-Nouă, raionul Leova.

Denumirea calificării și titlul conferit: Jurist. Licențiat în drept. Lucrarea de licență cu tematica: Dreptul la un proces echitabil în lumina jurisprudenței CEDO.

Domenii principale studiate / Competențe dobândite: Drept penal; Drept internaţional; Drept public; Dreptul civil; Dreptul procesual civil; Dreptul procesual penal; Dreptul muncii; Dreptul administrativ; Dreptul contravenţional; Dreptul afacerilor.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

2016–prezent Vicedirector pe administrare, infrastructură și logistică al Spitalului Clinic Municipal Nr.1, Chișinău;

2013–2016 Inginer pe Securitate şi Sănătate în Muncă, Asociația Medicală Teritorială Ciocana, Chișinău;

2010–2013 Administrator SRL LT- Import Export.

APTITUDINI ŞI COMPETENTE TEHNICE

Cunoașterea calculatorului: Experienţă de lucru în MS Word, internet-ul.