Alexandru Mateiciuc — Vicedirector pe administrare, infrastructură și logistică

Alexandru Mateiciuc
Vicedirector pe
administrare, infrastructură și logistică

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1985 – 1995 Școala medie din s. Sărata-Nouă, rn. Leova;
1995 – 1997 Absolvent al Colegiului de politie al MAI al Republicii Moldova;
1997 – 2001 Serviciul de Protecție și Pază de Stat;
2001 – 2006 La muncă in srăinătate (Italia);
2006 – 2010 Absolvent al Universității Libere Internaționale din Republica Moldova, (ULIM). Instituție de învățămînt superior universitar.

Denumirea calificării și titlul conferit: Jurist. Licențiat în drept.

Domenii principale studiate / Competențe dobândite: Drept penal, Drept internaţional, Drept public, Dreptul civil, Dreptul procesual civil, Dreptul procesual penal, Dreptul muncii, Dreptul administrativ, Dreptul contravenţional, Dreptul afacerilor.

2010 Lucrarea de licență – “Dreptul la un proces echitabil în lumina jurisprudenței CEDO”;
2010 – 2013 Administrator SRL (LT- Import Export);
2013 – 2016 Inginer Securitate şi Sănătate în Muncă (IMSP AMT Ciocana).

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

  • Fidelitate;
  • Înaltă capacitate de efort;
  • Comunicativitate;
  • Spirit de echipă.

Limba maternă: limba română
Alte limbi străine cunoscute: limba rusă  — fluent, limba italiană — fluent, limba franceză — citit

APTITUDINI ŞI COMPETENTE TEHNICE

Cunoașterea calculatorului: Experienţă de lucru în MS Word, Internet-ul.