Consiliul Administrativ al IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1

La data de 19 octombrie 2016, a avut loc ședința Consiliului Administrativ al IMSP SCMNr, la ședință au participat: șeful direcției Sănătate a Consiliului Municipal Chișinău, Mihai Moldovanu, reprezentantul CNAM — Vasile Gusacinschi, consilierul municipal — Ion Cebanu, administrația IMSP SCMNr.1, managerii secțiilor, precum și personalul instituției.

În cadrul ședinței a fost examinat și aprobat Raportul privind rezultatele activității economico – financiare și medicale ale IMSP SCMNr.1 pe perioada 9 luni ale anului 2016.

Printre cele mai mari realizări ale instituției se numără:

 • Îndeplinirea condițiilor contractuale cu CNAM 107%;
 • Darea în exploatare a secției Patologia Gravidității Nr.2 (12.10.2016);
 • Darea în exploatare a Blocului Gospodăresc;
 • Începerea lucrărilor de reparație capitală a secției  Terapia Nr.1;
 • Colaborări internaționale, cu atragerea investițiilor străine;
 • Amenajarea teritoriului spitalului, inclusiv prin instalarea panourilor informative;
 • Realizarea și punerea în funcțiune a paginii web a instituție www.scm1.md;
 • Implementarea noului sistem salarial

Drept obiective pentru ultimul trimestrul al anului curent au fost trasate:

 • Mobilizarea întregului colectiv la îndeplinirea planului anual contractat al cazurilor tratate, până la finele anului curent;
 • Evitarea polipragmaziei la capitolul investigații și tratament;
 • De finalizat volumul programat al lucrărilor de reparații capital și cele curente, continuarea conlucrării cu Fondul de Eficiență Energetică, privind lucrările în blocurile E și A;
 • Inițierea proiectului de reparație capitală a secției Terapia Nr.2, Chirurgie septică, Ginecologie Aseptică Nr.1;
 • Inițierea proiectului de instituire a unei singure secție de terapie intensivă și reanimare în cadrul instituției;
 • Extinderea serviciului de diagnostic;
 • De depus eforturi în realizarea planificărilor necesare pentru asigurarea bunei activități a spitalului în anul 2017
comunicate_consiliul_19-10-2016_05

Galeria foto de la ședință

comunicate_raport