Cu privire la rezultatele evaluării candidatului la funcţia vacantă de şef secţie anesteziologie şi reanimare a IMSP SCM Nr.1

ghenadie_severin

Ghenadie Severin, Șeful secție Anesteziologie și Reanimare

La data de 26.11.2016 a fost organizată şedinţă Comisiei de evaluare şi selectare a candidaţilor la funcţia de şef al secţiei anesteziologie şi reanimare a  IMSP SCM Nr.1, pentru concurs  a depus dosarul numai o singură persoană, dl Ghenadie Severin.

Evaluarea candidatului s-a efectuat conform cerinţelor ordinului MS nr. 139 din 15.10.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii” şi ordinului intern al spitalului nr. 156-a din 24.10.2016 „Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al secţiei anesteziologie-reanimare a IMSP SCM Nr. 1”. Fiecare membru al comisiei dispune de fişa de evaluare a candidatului, unde sunt indicate 14 întrebări pregătite anterior, care au fost adresate candidatului.

În baza întrebărilor adresate au fost apreciate calităţile personale ale candidatului conform criteriilor expuse care au fost notificate printr-un număr concret de puncte prestabilite în fişa de evaluare.

Candidatul, dl Ghenadie Severin a acumulat în urma concursului, 191 de puncte din numărul total de puncte posibile 237, ceea ce constituie 80,5 % și a fost aprobat unanim de către membrii comisiei la funcţia de şef secţie anesteziologie şi reanimare a IMSP SCM nr.1.