Rezultatele concursului vicedirectorului pe probleme obstetrical-ginecologice

Alina_Bejan

Ălina Bejan, Vicedirectorul pe problemele obstetrical-ginecologice

La data de 13.06.2017 a fost organizată şedinţă Comisiei de evaluare şi selectare a candidaţilor la funcţia de vicedirector pe probleme obstetrical-ginecologice în  IMSP SCM Nr.1, pentru concurs  a depus dosarul numai o singură persoană, dna Bejan Ălina.

Evaluarea candidatului s-a efectuat conform cerinţelor ordinului MS nr. 139 din 15.10.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii” şi ordinului intern al spitalului nr. 82 din 05.05.2017„Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de vicedirector pe probleme obstetrical-ginecologice. A fost analizat minuțios proiectului de management ale candidatului conform criteriilor expuse, care au fost notificate printr-un număr concret de puncte prestabilite în fişele de evaluare.

Candidatul, dna Bejan Ălina a acumulat în urma concursului, 287 de puncte din numărul total de puncte posibile 300, ceea ce constituie 95,66 % și a fost aprobat unanim de către membrii comisiei la funcţia de vicedirector pe probleme obstetrical-ginecologice a IMSP SCM nr.1.

Felicitări Dnei Ălina Bejan, vicedirector pe probleme obstetrical-ginecologice a IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1!!!