Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante

În conformitate cu Ordinul intern, IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr. 1 (adresa Chişinău, str. Melestiu 20) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de personal medical cu studii medii de specialitate, inclusiv: asistenți medicali de profil general, asistenți medicali anesteziști, asistenți medicali de copii, felceri laboranți de profil general.

 Cerinţele postului:                                                                                                             

— cetăţean al Republicii Moldova;

— studii medicale medii de specialitate;

— vârsta de până la 65 ani;

—  lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;

— cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii;

— apt de muncă din punct de vedere fizic şi psihic.

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune dosarul în secţia resurse umane, care va include următoarele acte:

— cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;

— copia buletinului de identitate;

— copiile diplomelor de studii medicale medii de specialitate;

— copia carnetului de muncă;

— copia certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv peste hotare (pentru titulari) şi de calificare profesională;

— copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente, care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

— certificatul medical forma 086 –e;

— CV.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi autentificate de notar.

Dosarele pot fi depuse la secţia resurse umane a Spitalului Clinic Municipal Nr.1, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, între orele 8:45 și 16:00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului este desemnată dna. Iulia Ganea, şef al secţiei resurse umane, tel. 022-809 444, email: sefcadre@mail.ru